Aktualności

« Back

Koordynatorzy ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Na podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołuję koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

 1. Filologia polska:
  dr Piotr Kubiński (Piotr.kubinski@uw.edu.pl),
  dr Katarzyna Maciejak (k.maciejak@uw.edu.pl)
  mgr Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)
 1. Filologia bałtycka:
  mgr Marta Grzybowska (m.grzybowska@uw.edu.pl)
 1. Filologia polskiego języka migowego:
  mgr Marta Grzybowska (m.grzybowska@uw.edu.pl)
 1. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:
  mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl)
 1. Logopedia ogólna i kliniczna:
  dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)
  dr Joanna Zawadka (joanna.zawadka@uw.edu.pl)
  Sylwia Dorociuk (s.dorociuk@uw.edu.pl)
 1. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:
  dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)
  mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz (m.mickiewicz@uw.edu.pl)
 1. Sztuki społeczne:
  dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl),
  mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz (m.mickiewicz@uw.edu.pl)
 1. Slawistyka:
  dr Milena Hebal-Jezierska (m.hebal-jezierska@uw.edu.pl)
  mgr Anna Jakubowska (ajakubowska@uw.edu.pl)
  mgr Katarzyna Andrzejewska (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk