Aktualności

« Back

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się na Wydziale Polonistyki do odwołania możliwość prowadzenia zajęć kontaktowych, które – zgodnie z komunikatem kierownika jednostki dydaktycznej z dnia 18 września 2020 r. – zostały dopuszczone do odbywania w formie stacjonarnej.

Od dnia 19 października br. do odwołania na zdalny tryb nauczania przechodzą następujące zajęcia:

1. Nauka polskiego języka migowego (I-II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)

2. Warsztaty komunikacyjne I (II rok studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego)

3. Dykcja i autokorekcja (I rok studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)

4. Zajęcia kliniczne oferowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna)

5. Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

6. Czytanie obrazów (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

7. Metody pracy z grupą (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

8. Śpiewalnia – warsztat śpiewu głosem naturalnym (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

9. Niezbędnik aktywnego mieszkańca (I-II rok studiów II stopnia na kierunku sztuki społeczne)

W trybie stacjonarnym dopuszcza się jedynie odbywanie przez studentów praktyk, pod warunkiem zagwarantowania przez instytucję przyjmującą bezwzględnego bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego. Zaleca się jednak odbywanie przez studentów praktyk w trybie zdalnym.

 

                                                                                    dr Łukasz Książyk

                                                                                    Prodziekan ds. studenckich