Aktualności

« Back

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się na Wydziale Polonistyki od 19 października 2020 r. do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym wszystkich zajęć, które zostały dopuszczone do takiej formy realizacji komunikatem kierownika jednostki organizacyjnej z dnia 18 września 2020 r.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Greń
Dziekan Wydziału Polonistyki