Aktualności

« Back

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na uroczystą

inaugurację roku akademickiego 2019/2020

na Wydziale Polonistyki

która odbędzie się 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

w Auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po uroczystości inauguracyjnej zapraszamy na spotkanie adaptacyjne prowadzone przez Prodziekana ds. studenckich o studiach i studiowaniu na Wydziale Polonistyki oraz obowiązkowy wykład organizowany przez Samorząd Studentów.

DZIEŃ ADAPTACYJNY

Dla kierunków logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna:
26 września (czwartek) około godz. 11:30 (po zakończonej głównej części inauguracji) odbędzie się spotkanie informacyjne w sali 17 w budynku Wydziału Polonistyki. Po zakończeniu spotkania ponownie zapraszamy do Auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na spotkanie adaptacyjne dla studentów wszystkich kierunków.
27 września 2019 r. (piątek) zapraszamy o godz. 10.00  do sali nr 4 (gmach Wydziału Polonistyki) – podpisywanie ślubowania oraz wydawanie legitymacji studenckich.

Dla kierunków filologia polska i filologia bałtycka:
27 września 2019 r. (piątek) zapraszamy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o godz. 10.00 do sali A (Audytorium Maximum) – podpisywanie ślubowania oraz wydawanie legitymacji studenckich.

Zestawienie przedmiotów wymagających odrębnych rejestracji dla studentów I roku pierwszego stopnia rozpoczynających studia 01.10.2019 r.:
http://sts.polon.uw.edu.pl/pliki/rejestracja_2019.pdf

We wszystkich rodzajach rejestracji jako login wpisuje się nr PESEL, natomiast hasło – jak przy rejestracji na studia w IRK.

Przypominamy o obowiązku założenia poczty studenckiej!

Informacje dotyczące przyznawania stypendiów socjalnych ukażą się na przełomie września i października na stronie UW oraz Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydziału http://www.polon.uw.edu.pl, strony Sekcji Toku Studiów http://sts.polon.uw.edu.pl/ oraz fanpage'a na Facebooku: https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Polonistyki-Uniwersytetu-Warszawskiego-353783761445958/.

Sekretariat Studiów Stacjonarnych – pok. 11 i 12 (Gmach Wydziału Polonistyki)
Tel. (22) 55 20 696
Fax. (22) 55 21 022