Aktualności

« Back

Imponderabilia Teatralne - Konferencja

W imieniu Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę o udostępnienie informacji o
VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej

Imponderabilia Teatralne: Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym

która odbędzie się 1 i 2.06 na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. 
 
Pobierz