Aktualności

« Back

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku filologii polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 18 września na stronie Wydziału Polonistyki ukazał się komunikat kierownika jednostki dydaktycznej, prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka, w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym. Wszystkie zajęcia na kierunku filologia polska rozpoczną się w trybie zdalnym.

Stacjonarnie odbędzie się jednak dzień adaptacyjny. Chcielibyśmy wszystkich Państwa, którzy chcą i mogą uczestniczyć w spotkaniu, zaprosić 28 września 2020 r. do sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. W trakcie szkoleń prowadzonych m.in. przez prodziekana ds. studenckich oraz samorząd studencki dowiecie się Państwo wszystkiego, co warto wiedzieć na temat studiów i studiowania.

W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego spotkanie odbędzie w dwóch turach. Na godzinę 10.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 1-6, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza (wejście do sali od godziny 9.30). Natomiast na godzinę 13.30 zapraszamy studentów grup dziekańskich 7-10, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza oraz studentów specjalności literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (wejście do sali od godziny 13.00). Każde ze spotkań potrwa około dwóch godzin. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczek przed wejściem do budynku oraz zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu.

Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na spotkaniu 28 września 2020 r., zostanie zorganizowane szkolenie online w pierwszej połowie października.