Aktualności

« Back

BREXIT a Erasmus w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. Biuro Współpracy z Zagranicą UW informuje,  że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu.

Komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmus 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego" wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później.

Kwalifikacja na stypendium Erasmus od uczelni brytyjskich jest warunkowa, uzależniona od ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii brexitu.  W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, studenci będą mogli zamienić uczelnię brytyjską na inny uniwersytet z puli miejsc wolnych pozostałych po pierwszej turze.

Osoby zakwalifikowane (studenci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy UW), których wyjazdy planowane były na 30 marca br. lub później, zostaną indywidualnie poinformowani przez BWZ o warunkach i prawie do zachowania przyznanego stypendium Erasmus.

Więcej informacji: