Aktualności

« Back

Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich

Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2020 poz. 741), ograniczenie funkcjonowania uczelni obowiązuje do 24 maja 2020 roku. Legitymacje zachowują więc ważność do 23 lipca 2020 roku. Jeżeli okres ograniczenia funkcjonowania uczelni zostanie przedłużony kolejnym rozporządzeniem, automatycznie także ważność legitymacji zostanie przedłużona.