Aktualności

« Back

Ankieta dla logopedów

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Ankieta jest anonimowa.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

– Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)

Survey of the needs of speech-language therapists (SLTs) in the context of diagnosis and therapy of bilingual (and multilingual children)

The purpose of the survey is to learn the needs of speech-language therapists (SLTs) working or planning to work with bilingual (and multilingual) children. The survey is anonymous. The results of the survey will be used for scientific and didactic purposes. We will be grateful for answering every question of the survey (https://forms.gle/FQJpg9DEou1KtS4b7).

Bedarfsermittlung für Logopäden im Rahmen der Diagnose und Therapie zweisprachiger (und mehrsprachiger) Kinder

Ziel der Umfrage ist es, die Bedürfnisse von Logopäden, die mit zweisprachigen (mehrsprachigen) Kindern arbeiten oder arbeiten möchten, herauszufinden. Die Umfrage ist anonym. Die Umfrageergebnisse werden für Forschungs- und Lehrzwecke verwendet. Wir wären Ihnen sehr dankbar für die Beantwortung jeder Frage der Umfrage (https://forms.gle/u1NN29V4wuM3va4t7).