Aktualności

« Back

Praca dla nauczycieli

Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych i absolwentów szkół wyższych zainteresowanych podjęciem pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach podstawowych. Podjęcie pracy w placówkach wiąże się z możliwością podjęcia pracy w dogodnym dla zainteresowanego wymiarze czasu pracy (część etatu, rozliczenie godzinowe).
 
Poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących (m.in. matematyki, fizyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii, podstaw przedsiębiorczości), specjalistycznych (m.in. informatyka, ekonomia, logistyka), a także pedagogiki, wychowania wczesnoszkolnego etc. 
W przypadku osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzyskania poprzez ukończenie kursu lub studiów podyplomowych organizowanych przez uczelnie oraz możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami warszawskich szkół i placówek.
 
Oferty o wolnych miejscach pracy znaleźć można na stronie Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli i Rezerw Kadrowych (www.mbopn.kuratorium.waw.pl) oraz za pośrednictwem strony Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy edukacja.warszawa.pl, zakładka Dla nauczyciela i dyrektora -> Panel dyrektora placówki -> Lista ofert. 
 
Osobą do kontaktu z ramienia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest Pani Małgorzata Zylm: mzylam@um.warszawa.pl, tel. 22 44 33 526.