AKTUALNOŚCI

Spotkanie Flagshipu 2 Sojuszu 4EU+

W imieniu Sojuszu 4EU+, serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej sesji informacyjnej poświęconej Flagshipowi 2 – jednemu z czterech programów flagowych, w ramach których organizowane są projekty edukacyjne 4EU+.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 2 w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 2 KJD Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 KJD w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Publikacja „Poetyki protestu"

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich oraz Koło Naukowe Teorii Literatury 'Parabaza' z przyjemnością informują o wydaniu pokonferencyjnej publikacji „Poetyki protestu" (red. Monika Kopcik, Karolina Kulpa, Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Danuta Ulicka).
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 1 w sprawie wprowadzenia okresowego trybU zdalnego

ZARZĄDZENIE NR 1 KJD z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. w sprawie wprowadzenia okresowego trybu zdalnego na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym na kierunku filologia polska.
Czytaj więcej...

Przedmioty kończące się zaliczeniem w trybie zdalnym – korekta

ZARZĄDZENIE NR 15 Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

wesołych Świąt!

Harmonogram sesji zimowej

ZARZĄDZENIE NR 14 Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki.
Czytaj więcej...

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki dotyczące funkcjonowania Wydziału Polonistyki w warunkach zagrożenia epidemicznego w grudniu 2021 roku.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 13 w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 13 Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R. w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
Czytaj więcej...

Pandemiczni maturzyści

W ramach projektu badawczego „Pandemiczni maturzyści" zespół badawczy z Wydziału Socjologii przeprowadza badanie wśród studentów pierwszego roku Wydziału Polonistyki. Jego celem jest przyjrzenie się przejściu młodych osób z liceum na studia.
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – IV edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy magisterskie.
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE KJD NR 11 w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 11 Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
Czytaj więcej...

III Konkurs Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Retoryczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z retoryki.


Czytaj więcej...

Joseph Conrad Fellowship

To roczny cykl wykładów i seminariów, którego zwieńczeniem będzie szkoła letnia, a następnie publikacja tekstów przygotowanych przez uczestników JCF. Program przeznaczony jest dla studentów, młodych naukowców i twórców. Zapoznaj się z harmonogramem wykładów.
Czytaj więcej...

Konferencja „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii"

Konferencja organizowana przez Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w formie zdalnej.
Czytaj więcej...

Konkurs „Nauka jest dla ludzi"

Centrum Współpracy i Dialogu zaprasza do udziału w konkursie „Nauka jest dla ludzi". Nagrodą jest wsparcie w postaci doradztwa i sfinansowania przez organizatora usług i/lub produktów w celu zrealizowania projektu (do 30 tys. złotych).

Czytaj więcej...

Program MOST

Trwa rekrutacja do programu MOST.
Czytaj więcej...

Zaproszenie na II Dyktando UW

Obserwatorium Językowe UW, Poradnia Językowa UW oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników Państwa jednostki do wzięcia udziału w II Dyktandzie Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się online 25 listopada 2021 r. o godz. 15.00.
Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji do programu „Pomiędzy słowami"

Informujemy, że wyniki rekrutacji do programu „Pomiędzy słowami" zostaną podane 5 listopada.
Czytaj więcej...

UWAGA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE!

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że 16 listopada 2020 r. (wtorek) w godz. 8:00–20:00 odbędzie się głosowanie online (z wykorzystaniem programu Ankieter) P.T. innych nauczycieli akademickich Wydziału Polonistyki UW w celu wyboru 1 członka Kolegium Elektorów UW kadencji 2020-2024.
Czytaj więcej...

„Język nie jest przezroczysty. Można niechcący kogoś obrazić lub wywołać

niepotrzebne napięcie, używając słów, które uważamy za neutralne" – piszą autorzy „Rekomendacji dotyczących języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim". Polecamy tę lekturę.
Czytaj więcej...

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Przypominamy Studentom o obowiązku zgłaszania zakażenia koronawirusem za pomocą formularza. Zgłoszenia do Sanepidu przygotowują wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Dziekana Książyka (na dziś jest to pani Marta Jaworek, kierownik dziekanatu), zatem nikt niepowołany nie ma dostępu do Państwa danych. Jednocześnie bardzo prosimy o to, żeby w miarę możliwości zgłaszali Państwo Sanepidowi (czy za pomocą ich formularza czy w inny sposób) fakt, że są Państwo naszymi studentami. Na załączonym zdjęciu znajdą Państwo informacje, które zamieszcza się w sanepidowym formularzu. Adres mailowy dziekan.polon@uw.edu.pl, o podanie którego prosimy w uwagach, to oficjalny adres mailowy Wydziału Polonistyki, ale skrzynka jest obsługiwana wyłącznie przez panią Martę Jaworek – Państwa dane są bezpieczne.

Konferencja „Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku"

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję naukową „Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która zostanie przeprowadzona zdalnie  w dniach 15-17 listopada.
Czytaj więcej...

2 listopada 2021 r.

2 listopada 2021 r. Gmach Wydziału Polonistyki będzie czynny do godz. 16.00.

Godziny dziekańskie 2 listopada 2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem KJD, 2 listopada 2021 r. na Wydziale Polonistyki obowiązują godziny dziekańskie.
Czytaj więcej...

Stypendia dla laureatów olimpiad krajowych i uczestników olimpiad międzynarodowych

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.
Czytaj więcej...

Kursy poprawnej polszczyzny

Instytut Języka Polskiego UW otwiera dla wszystkich chętnych zapisy na kursy poprawnej polszczyzny, prowadzone na platformie e-learningowej Kampus Projekty.
Czytaj więcej...

Zmarł Profesor Sante Graciotti

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Profesora Sante Graciottiego

polonisty, slawisty, franciszkanina, profesora Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, wiernego Przyjaciela Polonicum.

Dyrekcja i pracownicy Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego

„Pomiędzy słowami" – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim „Pomiędzy słowami" została przedłużona do 30 października. Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 15.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022)
Czytaj więcej...

UWAGA! W SOBOTY I NIEDZIELE GMACH POLonistyki JEST ZAMKNIETY

Do dnia 31.12.2021 r. w każdą sobotę i niedzielę gmach Wydziału Polonistyki będzie zamknięty.

KOMUNIKAT WydziałowEJ KomisJI WyborczEJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 8 grudnia 2021 r. Kolegium Elektorów Uniwersytetu przeprowadzi wybory uzupełniające członka Senatu UW w grupie nauczycieli akademickich niemających tytułu profesora i niezatrudnionych na stanowisku profesora uczelni.
Czytaj więcej...

Organizacja zajęć na studiach podyplomowych

Zarządzenie KJD w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na studiach podyplomowych.
Czytaj więcej...

Lektoraty dla studentów studiów II stopnia

Szkoła Języków Obcych oferuje lektoraty na poziomie B2+ dla studentów studiów II stopnia.
Rejestracja żetonowa...

„USOS w pigułce"

Studentów pierwszego roku zachęcamy do zapoznania się z filmem „USOS w pigułce", w którym zebrano najważniejsze informacje dotyczące programu i obsługi administracyjnej studiów.

Obejrzyj na Youtube...

„Pomiędzy słowami"

Ruszyła rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim „Pomiędzy słowami"! Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich studentów zagranicznych zainteresowanych polską kulturą.
Czytaj więcej...

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Kierownik jednostki dydaktycznej, dr Łukasz Książyk, wydał zarządzenie regulujące organizację zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2020 (i pod czytaj więcej zarządzenie).
Czytaj więcej...

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Dziekan Wydziału Polonistyki UW serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 27 września 2021 r. o 10.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum.
Czytaj więcej...

Festiwal Nauki

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Wydział Polonistyki UW w ramach 25. Festiwalu Nauki!

Czytaj więcej...

Konferencja KSZTAŁTY WOLNOŚCI

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez Zakład Bałtystyki międzynarodowej bałtystycznej konferencji KSZTAŁTY WOLNOŚCI, która odbędzie się – w trybie zdalnym – w dniach 20-21 września 2021 roku. Linki dostępu znajdują się w programie.

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !!!

Od dnia 13.09.2021 r. Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki (studia dzienne i zaoczne) zostaje przeniesiona z powrotem do Gmachu Polonistyki do pok. 11, tel. (22) 55-20-696 i (22) 55-21-022.
Sekcja Dyplomów Wydziału Polonistyki (studia dzienne i zaoczne) zostaje przeniesiona do Gmachu Polonistyki do pok. 2, tel. (22) 55-21-104

Program „Pomiędzy słowami"

Zapraszamy na stronę internetową projektu „Pomiędzy słowami".  Podczas realizacji projektu zostanie zorganizowana SZKOŁA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ I WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH. Rekrutacja rusza 27 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Program MOST

Od 1 do 10 września 2021 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2021/2022.

Czytaj więcej...

Rekrutacja i Rozwój Pracowników

Powstała nowa witryna Biura Spraw Pracowniczych. Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (nauczycieli i nienauczycieli) oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Pracownicy znajdą na niej również aktualne harmonogramy szkoleń i kursów.

Czytaj więcej...

BADANIE POZIOMU ZASZCZEPIENIA WŚRÓD STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UW

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są działania, których celem jest umożliwienie prowadzenia zajęć stacjonarnych w nowym roku akademickim. Jedną z ważnych informacji, która może wpływać na podejmowane przez uczelnię działania, jest odpowiedź na pytanie, ilu studentów i doktorantów zostało zaszczepionych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "LITERATURE AND PHILOSOPHY"

W dniach 4-5 września 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja "Literature and Philosophy. Research Methods, Figures and Forms of Thoughts", organizowana przez Pracownię Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych działającą przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. 

Czytaj więcej...

ZMARŁA mgr Joanna Dobrowolska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Joanny Dobrowolskiej, uzdolnionej doktorantki, życzliwej koleżanki, cenionej członkini społeczności Wydziału Polonistyki.
 

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

II konferencja: Archeologia i filologia klasyczna

Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą dorobku i współpracy archeologii klasycznej w badaniach filologicznych oraz filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.

Czytaj więcej...

ZMARŁA PROF. maria straszewska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 1 sierpnia odeszła od nas Pani prof. dr hab. Maria Straszewska, ps. „Emma".
 
Pani Profesor była członkiem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego, sekretarzem „Biuletynu Informacyjnego". Była wybitną humanistką, poświęcającą badania literaturze XIX wieku. W pamięci przyjaciół, współpracowników i uczniów z Wydziału Polonistyki UW zapisała się jako życzliwy i dobry człowiek.
 
Współdzielimy stratę z Rodziną i najbliższymi Pani Profesor.
 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 7 sierpnia 2021 roku o godz. 13.00 w kościele św. Anny w Piasecznie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu komunalnym w Piasecznie.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci, od 19 lipca o godz. 14:00 w systemie IRK znajdą Państwo wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Polonistyki. Tym z Państwa, których wyniki pozwoliły na kwalifikację na studia na naszym Wydziale, serdecznie gratulujemy. Abyśmy mogli przyjąć Państwa na te studia, muszą Państwo wykonać jeszcze jeden krok, tzn. złożyć w terminie komplet dokumentów.

Czytaj więcej...

Skrócenie czasu pracy pracowników administracji

W związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniach biurowych Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. Zbigniew Greń, wyraził zgodę na skrócenie czasu pracy do godziny 14.00 pracowników administracji na Wydziale Polonistyki i w jednostkach Wydziału, wykonujących swoje obowiązki w trybie stacjonarnym. Skrócony czas pracy obowiązuje do odwołania.

Harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021

Przekazujemy harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021.

Czytaj więcej...

SPOTKANIA MIRONOLOGICZNE III (cz. II)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniach Mironologicznych poświęconych twórczości Mirona Białoszewskiego, organizowanych przez Fundację im. Mirona Białoszewskiego, Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Kultury Polskiej UW.

Czytaj więcej...

program NAWA – SPINAKER

Informujemy, że na Wydziale Polonistyki UW (w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego) od 1 lipca br. realizowany będzie program NAWA – SPINAKER („Pomiędzy słowami" – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych).

Czytaj więcej...

Ranking Perspektyw 2021

Z radością informujemy, że w tegorocznym rankingu Perspektyw w kategoriach filologia polska oraz kulturoznawstwo najwyższą pozycję osiągnęły kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Czytaj więcej...

Wydziałowi pełnomocnicy ds. równości

Dziekan Wydziału, prof. Zbigniew Greń, powołał pełnomocniczkę i pełnomocnika ds. równości na Wydziale Polonistyki. To dr Agata Łuksza i dr Łukasz Wróbel.

Czytaj więcej...

Uchwały Rady Dydaktycznej

Informujemy, że ukazały się uchwały Rady Dydaktycznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania oraz monitorowania jakości praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...

IV edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

IV edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem studentów zajęciami realizowanymi w ramach Programu ZIP dla osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela (uruchomionymi ze względu na trudności w realizacji praktyk nauczycielskich), Biuro Innowacji Dydaktycznych serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą drugiej edycji warsztatów.

Czytaj więcej...

Egzamin a szczepienie

Nieobecność studenta na egzaminie spowodowana szczepieniem przeciwko COVID-19, którego termin przypada w czasie egzaminu, jest nieobecnością usprawiedliwioną przez KJD. Takim studentom przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym przez egzaminatora innym (dodatkowym) terminie - jeszcze w tej sesji letniej (§ 35 ust. 7 Regulaminu Studiów).

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Przekazujemy harmonogram sesji letniej 2020/2021.

Czytaj więcej...

Szczepienia przeciw COVID-19

Uniwersytet Warszawski prowadzi zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników oraz studentów.

Czytaj więcej...

Doskonalenie kompetencji nauczycielskich - Klinika Kariery

Biuro Innowacji Dydaktycznych serdecznie zaprasza do zapoznania się ze specjalną ofertą warsztatów realizowanych w ramach Programu ZIP dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, uruchomioną w związku z trudnościami w realizacji praktyk nauczycielskich.

Czytaj więcej...

Mediacja od A do Z

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA zaprasza studentów UW na bezpłatne warsztaty „Mediacja od A do Z".

Czytaj więcej...

Gdzie znajdę wsparcie?

Na naszej stronie pojawiła się zakładka „Gdzie znajdę wsparcie?", w której znaleźć można dane kontaktowe do osób i instytucji Uniwersytetu Warszawskiego zajmujących się udzielaniem wsparcia i pomocy. Zachęcamy też do zapoznania się z Informatorem o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu.

Czytaj więcej...

ZMIANY W obsłuDZE studiów zaocznych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. obsługę studiów zaocznych przejmuje Tok Studiów Dziennych, a dokładnie: Joanna Bińkowska oraz  Monika Wesołowska, zatem od 26.04.2021 r. wszelkie sprawy i pytania dotyczące studiów zaocznych bardzo proszę kierować bezpośrednio do tych osób. Sekcja Toku Studiów pracuje stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, pok. 314 w budynku przy ul. Oboźnej 8 (wejście od strony kampusu UW), tel. (22) 55-20-680

Czytaj więcej...

Forum Dobrych Praktyk

Centrum Kompetencji Cyfrowych zaprasza dydaktyków na pierwszą, pilotażową edycję poświęconego nauczaniu zdalnemu Forum Dobrych Praktyk, które odbędzie się online 11 maja 2021.

Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 6

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r.

Czytaj więcej...

Komunikat o ograniczeniU pracy sekcji toku studiów

Z uwagi na zaostrzenie ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w okresie od 29 marca do 25 kwietnia sekcja toku studiów będzie pracować wyłącznie w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools

W imieniu międzynarodowego konsorcjum projektowego "European STudent Engagement Project (European STEP)" Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools, która odbędzie się 23 kwietnia br. w formie online.

Czytaj więcej...

Ankieta na temat studiowania

Zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego do wypełnienia ankiety na temat strategii radzenia sobie z nauką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest opracowanie narzędzi wspierających studentów z trudnościami w uczeniu się (w szczególności z trudnościami w  czytaniu). Wasz udział umożliwi wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy studentów.

Czytaj więcej...

Wystartował drugi konkurs na Digital Ambasadorów NAWA

Szukamy osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą nam wspierać przy promowaniu Polski online. Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem polskiej uczelni i czujesz, że Twoje doświadczenia były wyjątkowe i chcesz się nimi podzielić ze światem, to jest okazja właśnie dla Ciebie! Włącz się w działania Pionu Komunikacji i promocji NAWA i zostań cyfrowym ambasadorem Polski! Na aplikacje czekamy do 12 kwietnia.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich.

Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 5

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 KJD z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 4

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Nabór w programie „Polonista"

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA (2021). Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 3

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Nabór na Ambasadora Kariery UE

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021 roku. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Biuro Karier UW na rozmowy rekrutacyjne online. Finalnie zostanie wybrany jeden Ambasador Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Czytaj więcej...

Make it visible!

Szanowni Państwo, Welcome Point otworzył dodatkową turę rekrutacji na ostatnie miejsca warsztatowe w projekcie ‘Make it visible! Promotion and communication project'. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy studenci i studentki zagraniczni, bez względu na rok czy tok studiów.

Czytaj więcej...

Badanie dotyczące dysleksji

Zapraszamy WSZYSTKICH DOROSŁYCH OCHOTNIKÓW do wypełnienia ankiety niezbędnej do stworzenia narzędzia umożliwiającego ocenę trudności z czytaniem u osób dorosłych.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorca Roku UW

Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego" jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy.
Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 2

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Dziekana WP z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych w semestrze letnim r. ak. 2020/2021.

Czytaj więcej...

Popularyzacja badań naukowych

Od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

Czytaj więcej...

zarządzenie KJD nr 1

Zarządzenie Kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na warsztaty online ‘Mindfulness in academic and everyday life' w języku angielskim, które odbędą się 15 i 16 lutego, 11:00-14:30. W warsztatach mogą wziąć udział studenci czterech ostatnich semestrów studiów.

Czytaj więcej...

Dodatkowy termin podpięć

Decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point razem z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu zaprasza zagranicznych studentów i studentki na cykl warsztatów dotyczących promocji i komunikacji w środowisku wielokulturowym. W zajęciach mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla etatowych nauczycieli akademickich

Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich od 18 stycznia do 15 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Lektoraty dla studentów studiów II stopnia

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów przeznaczonych dla studentów studiów II-go stopnia. Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).
Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2. Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021.

konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Czytaj więcej...

Zajęcia z metodologii badań i statystyki dla językoznawców

Zajęcia przeznaczone będą dla językoznawców (przede wszystkim dla pracowników i doktorantów Wydziału Neofilologii, Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW).

Czytaj więcej...

Sprawozdania z działalności kół naukowych

Przypominamy o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności kół naukowych.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

Informujemy o możliwości składania wniosków w drugim konkursie na wspólne projekty edukacyjne w ramach sojuszy 4EU+.

Czytaj więcej...

Ranking QS. Badanie reputacji uczelni wśród naukowców i pracodawców.

Czytaj więcej...

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2020/2021 prowadzonych w formie zdalnej oraz – jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – również na kursy stacjonarne oraz kursy prowadzone w formie hybrydowej.

Czytaj więcej...

Ankiety ewaluacyjne

Zgodnie z uchwałą nr 26 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z 28 sierpnia 2020 r. w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Czytaj więcej...

udostępniania studentom do wglądu prac pisemnych

Komunikat KJD Wydziału Polonistyki w sprawie zasad udostępniania studentom do wglądu prac pisemnych.

Czytaj więcej...

Harmonogram sesji zimowej 2020-2021

Informacje o egzaminach. Komunikat KJD.

Czytaj więcej...

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia publiczna – zostanie objęty przepisami ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

Czytaj więcej...

Zmarła prof. dr hab. Ewa Siatkowska

Przepełnieniu smutkiem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że 27.12.2020 r. odeszła od nas Pani prof. dr hab. Ewa Siatkowska.

Wybitna językoznawczyni, była związana z warszawską slawistyką od 1951 roku (od 2002 roku na emeryturze). Była też niezrównaną wykładowczynią, która wychowała całe pokolenia polskich slawistów, a także wyjątkową koleżanką o niezapomnianym uśmiechu, towarzyszącym Pani profesor bezustannie. Ogromnie będzie nam brakowało jej życzliwości i mądrości. Rodzinie i najbliższym Pani profesor składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Najistotniejsze informacje dotyczące wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo (RNDJ).

Czytaj więcej...

Uchwały w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania

Informujemy, że w Dzienniku UW ukazały się Uchwały Rady Dydaktycznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczania.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – III edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie.

Czytaj więcej...

Konkurs na dwa stanowiska stypendysty/studenta

Kierownik projektu badawczego „Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej", nr umowy DEC-2018/31/D/HS2/00130, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 14, ogłasza konkurs na dwa stanowiska stypendysty/studenta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej). Wymagana jest znajomość języka kaszubskiego lub dialektu śląskiego.

Czytaj więcej...

WIĘCEJ...