Zatrudnienia

Vademecum zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim opracowane przez Biuro Spraw Pracowniczych UW.

ZARZĄDZENIE NR 106 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim wraz z późn. zmianami (tekst jednolity: OBWIESZCZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim)

ZARZĄDZENIE NR 104 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego wraz z późn. zmianami (tekst jednolity: OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego)

ZARZĄDZENIE NR 143 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Zasady oceny kandydatów w konkursach ogłaszanych na Wydziale Polonistyki (2.11.2020) [PDF]

Zasady organizacji zdalnych posiedzeń komisji konkursowych i kwalifikacyjnych na Wydziale Polonistyki UW (2.11.2020) [PDF]

OGŁOSZENIA KONKURSOWE