KwalifikacjA studentów i doktorantów na zagraniczne studia częściowe Erasmus+

2017/2018 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. III tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze letnim 2018/2019. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 29 października 2018 roku.
 
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca studenta Wydziału Polonistyki UW do kwalifikacji wynosi 3,51.
 
Pobierz:
 

2017/2018 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. II tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2018/2019. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do 9 lipca 2018 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 

Pobierz:

2017/2018 - mobilność do krajów programu (UE + kraje stowarzyszone)

(zam. 8.01.2018)

2017/2018 - mobilność do krajów partnerskich (Rosja, Albania)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze letnim 2017/2018. 
Szczegóły w załącznikach.
 
Uwaga! Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie Wydziału Polonistyki UW (pok. 120) do godziny 16.00 w piątek 10 XI 2017.
 
Pobierz:

(zam. 6.11.2017)

2016/2017 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. II tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 6 lipca 2017 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 

Pobierz:

 

2016/2017

2015/2016