KwalifikacjA studentów i doktorantów na zagraniczne studia częściowe Erasmus+

KONKURSY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

STUDIA CZĘŚCIOWE W KRAJACH PROGRAMU (UE + KRAJE STOWARZYSZONE)

kwalifikacje 2019/2020 -> wyjazdy 2020/2021

 • Wydziałowy regulamin wymiany w roku akademickim 2019/2020 [PDF]
  • Załącznik 1 - Ogólne zasady ekwiwalentyzacji obowiązujące na Wydziale Polonistyki UW
  • Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów FILOLOGII POLSKIEJ [PDF]
  • Załącznik 3 - zasady rozliczania wyjazdów studentów INSTYTUTU SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ
  • Załącznik 4 - zasady rozliczania wyjazdów studentów FILOLOGII BAŁTYCKIEJ
  • Załącznik 5 - zasady rozliczania wyjazdów studentów INSTYTUTU KULTURY POLSKIEJ
  • Załącznik 6 – zasady rozliczania wyjazdów studentów LOGOPEDII OGÓLNEJ I KLINICZNEJ
  • Załącznik 7 -  zasady rozliczania wyjazdów studentów FILOLOGII KLASYCZNEJ [PDF]
 • Ogólnouniwersytecki regulamin wymiany w roku akademickim 2019/2020 [PDF]
 • Certyfikaty zewnętrzne uznawane na Uniwersytecie Warszawskim [PDF]
 • Formularz dla kandydatów [doc]  [pdf]
 • Instrukcja wgrywania wniosków do USOSwebu [pdf]

 

STUDIA CZĘŚCIOWE W KRAJACH PROGRAMU (UE + KRAJE STOWARZYSZONE)

III TURA OGÓLNOUNIWERSYTECKA -> WYJAZDY W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Możliwość starania się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim r.ak. 2019/2020:
O udział ubiegać się mogą studenci, którzy mają:
 • rozliczony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia,
 • średnią za ostatni rok studiów co najmniej 3,51,
 • poświadczoną znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną.
Ostateczny termin składania dokumentów  w Biurze Współpracy z Zagranicą UW – 15 października 2019 r.
(zam. 20.09.2019)

II tura ogólnouniwersytecka -> wyjazdy w semestrze zimowym 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2019/2020. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do 27 czerwca 2019 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 

Pobierz:

 

KONKURSY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Studia częściowe w krajach programu (UE + kraje stowarzyszone)

kwalifikacje 2018/2019 -> wyjazdy 2019/2020

(zam. 10.01.2019)

KONKURSY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017/2018 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. III tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze letnim 2018/2019. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 29 października 2018 roku.
 
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca studenta Wydziału Polonistyki UW do kwalifikacji wynosi 3,51.
 
Pobierz:
 

2017/2018 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. II tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2018/2019. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do 9 lipca 2018 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 

Pobierz:

2017/2018 - mobilność do krajów programu (UE + kraje stowarzyszone)

(zam. 8.01.2018)