ZAPRASZAMY NA STUDIA

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2018/2019

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Pomocny w rejestracji będzie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=jwYBxIGze5U&feature=youtu.be

Należy pamiętać, aby wybrać odpowiednią ścieżkę rekrutacji, „P" lub „C".

Pomóc może w tym prezentacja:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wybierz-odpowiednia-sciezke-rekrutacji/

UWAGA! Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za zły wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata!

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć -  w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

 

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA:

 • Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia pierwszego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):
  9 lipca (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia drugiego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):
  10 lipca (wtorek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Egzamin dla niepolonistów dla kandydatów na studia drugiego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunku filologia polska):
  10 lipca (wtorek), godz. 12.00, sala nr 4, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):
  10 i 11 lipca (wtorek i środa), gmach główny Wydziału Polonistyki UW
  (UWAGA! Dokładny termin i godzina rozmowy będzie podana na indywidualnych kontach rejestracyjnych kandydatów)

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kierunki filologia polska i filologia bałtycka (studia pierwszego i drugiego stopnia): 13 lipca (piątek) po godz. 14.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia): 16 lipca (poniedziałek), po godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na filologię polską i filologię bałtycką (studia pierwszego i drugiego stopnia):

16, 17 i 18 lipca (poniedziałek, wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):

17 i 18 lipca (wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter  w gmachu głównym Wydziału Polonistyki