ZAPRASZAMY NA STUDIA

Studia I stopnia (stacjonarne)

Rekrutacja na kierunkach:

 • Filologia polska [PDF]
 • Sztuka pisania
 • Logopedia ogólna i kliniczna
 • Filologia bałtycka
 • Slawistyka
 • Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Harmonogram rekrutacji:

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 10.07.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 12.07.2024;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 17.07.2024;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 17-18.07.2024;
 • ogłoszenie wyników: 22.07.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 23.07.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 19.08.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 12.09.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.09. 2024;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 19.09.2024;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 19.09.2024;
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 25.09.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

Studia II stopnia

Rekrutacja na kierunkach:

 • Filologia polska [PDF]
 • Logopedia ogólna i kliniczna
 • Filologia bałtycka
 • Slawistyka
 • Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Sztuki społeczne
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • Filologia polskiego języka migowego
 • Sztuka pisania

Pobierz

Harmonogram rekrutacji:

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 11.07.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 12.07.2024;
 • egzamin wstępny na kierunek filologia polska: 17.07.2024;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 17-18.07.2024;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 18.07.2024;
 • ogłoszenie wyników: 22.07.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 23.07.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 19.08.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 14.09.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.09.2024;
 • egzamin wstępny na kierunku filologia polska: 19.09.2024;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, logopedia ogólna i kliniczna, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 19.09.2024;
 •  ogłoszenie wyników: 24.09.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 25.09.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

Terminy są zgodne z uchwalonym 24 maja 2023 r. przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

https://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_4_uchwala_rekrutacyjna_2024-25.pdf

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

 • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
 • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.