ZAJĘCIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKAD. 2021/2022

W związku z wygasaniem studiów doktoranckich starego trybu przedstawione poniżej seminaria są jednymi z ostatnich. Prosimy zatem doktorantów o uzupełnianie podstawy programowej!

ZAJĘCIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI W SEM.LET. ROKU AKAD. 2021/2022

JEDN PROWADZĄCY ZAJĘCIA TYP ZAJĘĆ SEMESTR
/
WYMIAR
DATA GODZ.  TRYB ROK STUD. kod
USOS
sala
SEM. LET.
IJP prof. dr hab. Krystyna Waszakowa Semantyka jako źródło inspiracji badawczych sem. dr.  15 g.  czwartek, co dwa tygodnie
Spotkania:
24.02.2022, 3.03.2022,
10.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022, 21.04.2022, 28.04.2022, 
9.45-11.15 stacjonarnie; jeśli zajęcia przejdą w tryb zdalny,
odbywać się będą na platfomie
Zoom
IV 3003-C1DS-SIB Gmach głowny polonistyki, 50
ILP dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.   Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii  sem. dr.  15 g. środa, co dwa tygodnie,
Spotkania: 23.02.2022, 9.03.2022, 23.03.2022, 6.04.2022, 20.04.2022, 4.05.2022, 18.05.2022
17.00-18.30 stacjonarnie  III, IV 3001-C1DS-LRM Gmach głowny polonistyki, 41
IKP dr hab. Marta Zimniak-Hałajko Antropologia przyszłości sem. dr.  15 g. środa, co dwa tygodnie 16.45-18.15 Szczegóły dotyczące trybu i czasu spotkań oraz termin pierwszego spotkania prowadząca ustali z uczestnikami seminarium mailowo. IV 3002-C1DS-AP IKP, Szpital św. Rocha, 3
IPS prof. dr hab. Stanisław Dubisz Słowa w różnych kontekstach sem. dr. 15 g. poniedziałek, co dwa tygodnie
Spotkania: 21.02.2022, 07.03.2022,
21.03.2022,
4.01.2022,
25.04.2022,
9.05.2022,
23.05.2022
17.00-18.30
od 11.10.2021
stacjonarnie IV 3007-C1DS-SRK Gmach głowny polonistyki, 09