ZAJĘCIA, PROSEMINARIA i SEMINARIA - 2016/2017

SEMESTR LETNI 

Instytut Polonistyki Stosowanej


SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, wtorek 17.00 s. 52 (3007-B6DS-GRD)
 • prof. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań w naukach humanistycznych,  środa 18.30 s. 52 (3007-B6DS-MBH) 
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, piątek, 16.45 s. 7 (3007-B6DS-EW) 
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW, wtorek, 16.45 s. 50 (3007-B6DS-GB)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, 17.00 s. 09 (3007-B6DS-SRK) 
 • dr hab. Zofia Zaron, prof. UW, czwartek, 16.30 s. 49 (3007-B6DS-ZZ)
 • dr hab. Marzena Stępień, Semantyczne, składniowe i pragmatyczne aspekty wypowiedzi, środa 16.45 ul. Karowa 20, s. 202a (3007-B6DS-SSP)
 • dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW, Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, czwartek, 16.45 s. 09 (3007-B6DS-LLP)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Historia badań językoznawczych, czwartek 16.45 s. 7  (3007-B6DH-HBJ)
 • dr Andrzej Guzek, Historia badań literaturoznawczych  (3007-B6DH-HBL)
  Doktoranci zainteresowani uczestnictwem w zajęciach proszeni są o indywidualny kontakt z prowadzącym: a.k.guzek@uw.edu.pl

 


Instytut Literatury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Marek Tomaszewski, resy wschodnie" i „Kresy zachodnie" w strategiach narracyjnych polskiej prozy XX i XXI wieku
  • poniedziałki: 10.10; 12.12; 9.01; 13.03, 15.05; 19.06, godz. 16:45 - 20:00 s. 44
  • czwartki:13.10; 15.12; 12.01; 16.03; 18.05; 22.06, godz. 08:00 – 11:00 s. 43 (3001-B6DP-SNP)

UWAGA! Zajęcia 13.03 oraz 16.03 zostają odwołane.

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW Literatura epok dawnych,  środa, godz. 16:30 – 19:30, gab. 43 (3001-B6DS-LED)
 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środy (co dwa tygodnie), godz. 17.00, s. 41 (3001-B6DS-LRM)
 • prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, Literatura lat 1864-1918. Teksty i konteksty codzienności, czwartki (co dwa tygodnie), godz. 16.30, s. 45 (3001-B6DS-LTK)
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW, Literatura dla dzieci – topos dziecka i dzieciństwa – fantastyka, poniedziałki, godz. 17.00-20.00, s. 46 (3001-B6DS-LDD)
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, W kręgu nowej humanistyk, wtorki (co dwa tygodnie), godz. 13.15, s. 46 (3001-B6DS-KNH)
 • dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, (Auto)biografia i zdarzenia historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku, i w początku wieku XXI, czwartek, godz. 18:00 – 19:30, s. 46 (co dwa tygodnie) (3001-B6DS-AZH)
 • dr hab. Witold Sadowski, Poetyka historyczna i teoretyczna,  środa (co miesiąc) 16:45-19:45, sala 26 (3001-B6DS-PHT)
 • dr hab. Ewa Szczęsna, W świecie znaków i form. Semiotyka i poetyka komparatystyczna, piątki (co dwa tygodnie), godz. 18.30, s. 6A  (3001-B6DS-ŚZF)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Danuta Ulicka :

dla I roku: semestr letni, piątek, sala 26 godz. 16.30, spotkania "podwójne" - 2 razy po 90 minut (3001-B6DH-HML1)

Terminy spotkań: 24.02; 10.03; 24.03; 21.04; 19.05; 23.06; 30.06.

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, czwartek godz. 16:30 s. 46 (3001-B6DM-MSW) (co tydzień, pierwsze spotkanie 20 kwietnia)

Instytut Kultury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel, Historia kultury polskiej, czwartek (co dwa tygodnie) godz. 17:00, s. 02 (terminy spotkań w II semestrze: 23 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI) (3002-B6DS-HKP)
 • prof. em. dr hab. Małgorzata Szpakowska, Przemiany obyczajowości polskiej XX wieku, poniedziałek (co tydzień) godz. 16:45, s. 4 (3002-B6DS-POP)
 • dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałek (co tydzień) godz. 16:45, s. 10 (3002-B6DS-AKS)
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Teatr i widowiska w kulturze, poniedziałek (co dwa tygodnie) godz. 18:30 s.8 (terminy spotkań: 20.02.; 6.03.; 20.03.; 3.04.; 24.04.; 8.05.; 22.05.; 5.06)  (3002-B6DS-TWK)
 • dr hab. Jan Sowa, Nowoczesność, oświecenie, emancypacja. Wprowadzenie do krytycznej teorii społecznej, wtorek godz. 17:00-18:30, s. 4 (3002-B6DF-NOE)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej. Laboratorium nauczycielek i nauczycieli akademickich, środa godz. 16:45 – 20:00 s. 4 (4 spotkania: 1, 8, 22 i 29 marca) (3002-B6DM-LNA)

Instytut Języka Polskiego

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Alina Kępińska, Leksyka polska w opisie diachronicznym, poniedziałek godz. 17:00 – 18:30, s. 28d (3003-B6DS-LOD)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Pragmatyka tekstu, sobota (raz w miesiącu) godz. 10:00 – 13:15, s. 28c (3003-B6DS-SPT)
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska, Semantyka, pragmatyka, lingwistyczna analiza tekstu, wtorek godz. 16:45 – 18:15 s. 32 (3003-B6DS-SPA)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, Metodologia II. Szkoły i historia badań językoznawczych (3003-B6DH-SHB)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Iwona Burkacka / dr hab. Magdalena Zawisławska, Metodyka szkoły wyższej. Techniki prezentacji w nauce i dydaktyce, poniedziałek godz. 16:45 – 20:00, s. 29 (3003-B6DM-TPN)

  Terminy spotkań:
 • 20 lutego 2017 
 • 27 marca 2017
 • 03 kwietnia 2017
 • 10 kwietnia 2017
 • dr hab. Iwona Burkacka / dr hab. Magdalena Zawisławska, Metodyka szkoły wyższej. Warsztaty dydaktyczne, poniedziałek godz. 16:45 – 20:00, s. 29 (3003-B6DM-MSW)

  Terminy spotkań:
 • 27 lutego 2017
 • 6 marca 2017
 • 13 marca 2017
 • 20 marca 2017

Instytut Filologii Klasycznej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Co mamy na warsztacie? Prezentacja wyników badań,  środa godz. 18:30 – 20:00, s. 6 (3006-B6DS-PWB)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, Metodologia badań literaturoznawczych, środa godz. 16:45 – 18:15, s. 103 (dla I roku do zaliczenia w II semestrze) (3006-B6DH-MBL1)

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, środa godz. 18:30, s. 5 (3005-B6DS-DS)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

Seminarium doktoranckie:

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, sobota (raz w miesiącu) godz. 10:00 – 13:00, s. 02 (3020-B6DS-JLU)

„POLONICUM"

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • Dr hab. Piotr Garncarek (3004-B6DS-GP)