Z życia WydziałU

KONSUL Z AMBASADY USA - SPOTKANIE DLA STUDENTÓW (WTOREK, 12 GRUDNIA 2017)

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Karoliną Orton, która:
 • przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów,
 • wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny,
 • odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani Konsul mówi po polsku.
 
12 grudnia 2017 roku, wtorek, godzina 15:00
Uniwersytet Warszawski, budynek Samorządu Studentów, pokój 200
ul. Krakowskie Przedmieście 24

 
Osoba kontaktowa:
Karolina Pręgowska
669 830 090
 
Zachęcamy zainteresowanych, aby dołączyli do wydarzenia na facebooku.
W spotkaniu wezmą udział studenci, którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.
 
Prelegenci:
Karolina Orton, Vice Konsul, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Karolina Orton jest vice-konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Zajmuje się sprawami konsularnymi oraz programami wymiany, w tym studenckimi programami wakacyjnymi Summer Work and Travel.
Pani Konsul pracowała w Nigrze, Macedonii i w Iraku, gdzie była koordynatorem programu dla uchodźców. Przed pracą w korpusie dyplomatycznym była konsultantem w Booz Allen Hamilton niedaleko Waszyngtonu. Karolina Orton ukończyła historię współczesną na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Urodziła się w Polsce, ale dorastała we Francji i mieszkała w Stanach Zjednoczonych w Wirginii.
 
Bożena Magdziak, Consular Assistant, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko- amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.
 
 

ERASMUS - WYDZIAŁOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Polonistyki na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.45 w sali nr 17 w gmachu Wydziału. Podczas spotkania studenci będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o kwalifikacjach na studia częściowe, o praktykach studenckich i absolwenckich oraz o innych możliwościach wyjazdów.

KONFERENCJA "ADAM MICKIEWICZ: PRZEWODNIK DUCHOWY - INTELEKTUALNY - POLITYCZNY..."

KONFERENCJA "DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN"

SPOTKANIE PRACOWNI ANTROPOLOGICZNYCH PROBLEMÓW LITERATURY

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW zaprasza na spotkanie "Ważne książki beletrystyczne i naukowe 2017 roku ukazujące (reagujące na) aktualną rzeczywistość" (29 listopada, godz. 17.00, s. 46 na III piętrze gmachu Wydziału Polonistyki).

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

zaprasza na spotkanie

Ważne książki beletrystyczne i naukowe 2017 roku

ukazujące (reagujące na)

aktualną polską rzeczywistość

29 listopada br. (środa) o godz. 17.00

w pok.46 (III piętro budynku Wydziału Polonistyki)

 

Pośmiertne życie romantyzmu Tomasza Platy;

Prus. Śledztwo biograficzne Moniki Piątkowskiej;

Gombrowicz. Ja, geniusz Klementyny Suchanow;

Sendlerowa. W ukryciu Anny Bikont;

Toast na progu Andrzeja Mencwela;

Mikrotyki Pawła Sołtysa.

 

w rozmowie

Grażyny Borkowskiej

Hanny Gosk

Andrzeja S. Kowalczyka

Żanety Nalewajk-Tureckiej

Ewy Paczoskiej

Andrzeja Zieniewicza

 

SEMINARIUM "WYSPIAŃSKI. ARTYSTA MODERNISTYCZNY"

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza na seminarium naukowe z okazji 110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Program znajdą Państwo na stronie Pracowni oraz w załączonym pliku.
 
Pobierz:
Zespół Pracowni Historii Dramatu 1864-1939

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

WYKŁAD Z CYKLU "BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Bałtowie dalecy i bliscy".
 

DR VENTA KOCERE

Dyrektor Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego,

która wygłosi wykład zatytułowany:

"Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas devums Polijas un Latvijas zinātnisko un kultūras sakaru paplašināšanā"

Wkład Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego w rozwój relacji naukowych i kulturowych Polski i Łotwy.

Wykład odbędzie się 16 listopada 2017 roku, o godz. 17.00, sala nr 17,

w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Język wykładu: j. łotewski z tłumaczeniem na j. polski.

Pobierz

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

W dniu 23 października 2017 r. na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Zdzisławowi Liberze (1913-1998).

Tablica umieszczona została na elewacji budynku przy ul. Słowackiego 5/13 (od strony ul. Suzina), gdzie przez wiele lat Profesor Libera mieszkał wraz ze swoją żoną Heleną.

Profesor Zdzisław Libera był wybitnym znawcą literatury polskiego Oświecenia, autorem licznych prac z tego zakresu, pomysłodawcą i redaktorem naczelnym periodyku naukowego „Wiek Oświecenia", wychowawcą wielu pokoleń warszawskich polonistów.

Wydział Polonistyki podczas tej uroczystości reprezentowali: Dyrektor ILP prof. Ewa Paczoska, Prodziekan ds. dydaktycznych dr Łukasz Książyk, dr Jacek Kowzan z ZLiKED, wieloletni Dziekan dr Andrzej Guzek, dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska, którzy złożyli kwiaty pod tablicą, oraz Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Greń, który w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego zabrał głos wobec licznie zgromadzonych uczniów i przyjaciół Profesora Libery.

XXIII EDYCJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych na temat zjawisk mających miejsce od XIX w. do  współczesności. Tematyka powinna być bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
 • historia i teoria literatury;
 • wiedza o współczesnej kulturze;
 • Varsaviana;
 • historia najnowsza;
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
 
Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być  zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.
 
Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:
 • jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
 • jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
 • krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.
Pobierz:
 
Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2018 roku na adres: 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa
Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.otwarta.org
Dodatkowych informacji o konkursie udziela  biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,
tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org
 

"Polonistyka - ku przyszłości"

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na kongres naukowy

"Polonistyka - ku przyszłości"

zorganizowany z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Warszawie, w Sali Balowej Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godz. 10.00.

Pobierz

SPOTKANIE: "APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE - SKUTECZNY START ZAWODOWY"

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA GIEŁDZIE WSPÓŁPRACY

W środę 25 października 2017 r. od godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywać się będzie "Giełda współpracy", adresowana do studentów, przedstawicieli firm i naukowców. Giełda stanowi część projektu

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy".

Uczestnicy przedsięwzięcia „Aplikacyjne prace dyplomowe" – studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.
 

WIECZÓR POEZJI VLADASA BRAZIŪNASA

Zakład Bałtystyki na Wydziale Polonistyki UW i Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie serdecznie zapraszają na wieczór poezji Vladasa Braziūnasa (czwartek, 12 października, godz. 18.30, sala nr 4 na parterze Wydziału Polonistyki).
 
Spotkanie poprowadzi dr Jūratė Čerškutė w języku litewskim (z tłumaczeniem na polski).
 

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) ma przyjemność już po raz drugi organizować dla studentów, doktorantów i doktorów Uniwersytetu Warszawskiego konkurs na prace dyplomowe, które mogą zostać wdrożone bądź skomercjalizowane, pt. ,,Konkurs na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny".

Fundatorem nagród jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska będąca członkiem AIPEX –
sojuszu kancelarii rzecznikowskich z krajów Unii Europejskiej.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody w trzech kategoriach:
praca licencjacka (3 000 zł brutto)
praca magisterska (4 000 zł brutto)
praca doktorska (5 000 zł brutto)

Termin zgłaszania prac do 26 października 2017 r.

Zapraszamy do aplikowaniahttps://goo.gl/forms/RRzUcEwlAKRgVk3H3
 
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.uott.uw.edu.pl/konkurs-prace-dyplomowa/

INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do skorzystania z oferty warsztatowej w roku akademickim 2017/18. Warsztaty z zakresu technicznego, biznesowego oraz rozwoju osobistego są dostępne za darmo dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (do 2 lat od uzyskania dyplomu) Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Wśród tematów zajęć są m.in. warsztaty z budowania robotów i mikrokontrolerów, druku i projektowania 3D, technologii webowych, skutecznych negocjacji, podstaw sprzedaży, strategii marketingowych, a także organizacji czasu i wystąpień publicznych. Pełną ofertę zajęć można sprawdzić na stronie www.iuw.edu.pl w zakładce "Oferta".
 
Bieżące informacje dotyczące warsztatów znajdują się na naszej stronie www oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/InkubatorUW/. Zachęcamy do zapisów!
 

CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP/ WARSZTATY Z ORIENTACJI KULTUROWEJ

 

On 1st of October a great adventure begins for you. Not only does it mean exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.

As we would like to help you facing this challenge, we take the pleasure to invite you to the Workshops on cultural orientation which will take place on 25th – 26th of September and on 27th -28thof September from 10 am to 5 pm on the University Main Campus.

http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-workshop/

Welcome Point UW organizuje warsztaty z orientacji kulturowej dla nowo przybyłych studentów zagranicznych. Warsztaty, skierowane do studentów pierwszego roku, zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji 25-26 oraz 27-28 września 2017 r. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, a swoim zakresem obejmą kwestie praktyczne dotyczące życia w Polsce oraz studiowania na Uniwersytecie, a także zagadnienia z komunikacji międzykulturowej.

 

Dear Students,

You are very welcome at the University of Warsaw!

On 1st of October a great adventure begins for you. This means not only exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.

As we would like to help you facing this challenge, we take the pleasure to invite you to the workshops on cultural orientation which will take place on 25th - 26th of September and on 27th -28th of September from 10 am to 5 pm on the University Main Campus.

Specialists from the International Organization for Migration will present information about Poland that you can't google and teach you cross-cultural communication.

The programme of the meeting includes:

 • practical information about living in Poland (the costs of living, public services, transportation, banks, values and concepts specific to Poland);
 •  health care (overview of the medical system, insurance, what to do in emergency situation, the rights of the patients);
 • laws, rights and responsibilities (basic laws and rules which govern the country, visa and resident card information, public institutions and services, commonly broken laws);
 • housing (finding accommodation, rights and responsibilities as a renter or tenant, interpreting a lease, costs of housing, safety measures in the house, registration);
 • education (rules at the university, educational system for students);
 • cultural adaptation, cross-cultural communication.

The workshop will be conducted in English and will be held on 25th - 26th of September and on 27th -28th of September from 10 am to 5 pm on the University Main Campus (exact place will be given to the accepted participants).

Please note that there is no possibility of attending only a part or only one day of the workshop.       

As we can accept only a limited number of participants, please register by filling in this: https://goo.gl/forms/jSyyZlFbLlGWyB3K3 form.

Registration will be open till 22nd of September, 1 pm.

Participation is completely free of charge.

In case of any questions please do not hesitate to contact us: welcome@uw.edu.pl

See also: www.welcome.uw.edu.pl.

We will be waiting for you!

Katarzyna Basisty

Head of the

Welcome Point

University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

e-mail: k.basisty@adm.uw.edu.pl
+48 22 55 24 080

www.welcome.uw.edu.pl

 

Cultural Orientation Workshop for Warsaw University 2017

The purpose of the cultural orientation workshop is to prepare foreign students for the first stages of their life in Poland. Once completed the participants would have a more realistic sense and expectation for how to successfully adapt in a new culture.

The goal is to educate the participants by exposing them to new ways of thinking, feeling and acting and to help them to integrate the lessons into their everyday lives.

Day 1

Introduction

Information about Poland that you can't google

Practical information about living in Poland (cost of living, public services, transportation, budget, bank, values and concepts specific to Poland)

Heath Care (overview of the medical system, insurance, what to do in emergency situation, patients' rights)

Day 2

Laws, Rights and Responsibilities (Basic laws and rules that govern the country, visa and resident card information, public institutions and services, commonly broken laws)

Housing (finding accommodation, rights and responsibilities as a renter or tenant, interpreting a lease, costs of housing, safety measures in the house, registration)

Education (rules at the university, educational system for students, educational possibilities)

Evaluation

SZKOŁA MISTRZÓW - ZAPISY

Zapraszamy na roczne studia podyplomowe w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 
Wśród wykładowców szkoły są wybitni pisarze, profesorowie, krytycy literaccy, redaktorzy, wydawcy, aktorzy oraz młodzi i prężni ludzie kultury. Więcej informacji o projekcie:
 
Rejestracja na studia:
Rekrutacja trwa do 10.09.2017 roku.
 
Na zakończenie każdej edycji studiów organizujemy konkurs na wydanie książki jednego z naszych absolwentów.
Zapraszamy!

SZKOŁA LETNIA INKUBATORA UW

BraveCAMP to nowy projekt Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczony dla studentów, doktorantów i pracowników UW. Jest to letni obóz dla 22 osób, który odbędzie się w dniach 3-7 lipca nad Zalewem Zegrzyńskim.
 
W trakcie 5-dniowego wyjazdu uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów z ekspertami z zakresu m.in. modeli biznesowych, finansowania projektów, kierowania zespołem i skutecznej autoprezentacji. Finałem BraveCAMP-u będzie prezentacja efektów pracy nad zgłoszonymi inicjatywami i wybór tych, które otrzymają grant o wysokości 10 tys. złotych.
 
Jakie korzyści czekają na uczestników BraveCAMP?
 • praca pod okiem najlepszych w Polsce ekspertów i trenerów,
 • rozwój swojego pomysłu,
 • zdobycie finansowania na kolejne etapy realizacji projektu,
 • poznanie ciekawych ludzi,
 • zainspirowanie się pomysłami innych uczestników.
Rekrutacja trwa do 18 czerwca. Więcej informacji dostępnych na stronie www.bravecamp.pl i na Facebooku: https://www.facebook.com/events/111786516070598/. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY - DYSKUSJA

Zapraszamy na dyskusję POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY z udziałem Pawła Dobrosielskiego, Elżbiety Janickiej (IS PAN), Olgi Kaczmarek, Adama Lipszyca (IFiS PAN) i Małgorzaty Szpakowskiej, prowadzenie: Paulina Kwiatkowska.

piątek, 2 czerwca, godz. 18, sala 5

Więcej o książce Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej na stronie: