Z życia WydziałU

Pracownik Wydziału nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia

Mgr Piotr Sadzik został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Regiony pojedynczych herezji",
której bohaterami są Bruno Schulz, Leo Lipski, Józef Wittlin, Teodor Parnicki i Leopold Buczkowski. Jak pisze Adam Lipszyc, „Sadzik z niebywałą energią i imponującą subtelnością poddaje analizie twórczość pięciu wielkich maranów literatury polskiej, zwracając przy tym uwagę na najdrobniejsze szczegóły i wysnuwając z nich fascynujące interpretacje. W tej wspaniałej książce na nowo wymyśla się nie tylko polonistyka, ale też – naprawdę – polskość. Chyba już najwyższy czas".
 

Podziękowania dla jury i gratulacje dla wszystkich osób nominowanych!

Książka dostępna na stronie wydawnictwa:
https://austeria.pl/produkt/regiony-pojedynczych-herezji/

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

Podtrzymywanie języków odziedziczonych – projekt międzynarodowy

W latach 2021–2023 dr Beata Katarzyna Jędryka z Instytutu Polonistyki Stosowanej była członkiem międzynarodowej grupy badawczej, która wspólnie realizowała grant w ramach programu CENTRAL NETWORK. 

W naukowym przedsięwzięciu brały udział następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Kierownikiem projektu była dr Marie Boccou Kestřánková z Uniwersytet Karola. Stronę węgierską reprezentowała dr Ivett Judit Kovacs. Wszystkie działania wspomagała także Iva Hubáčková, która odpowiedzialna była za wsparcie językowe oraz techniczne podczas przygotowywania prezentacji efektów badań zespołu w formie serii podcastów. 

Badaczki zajmowały się zagadnieniem podtrzymywania języków odziedziczonych wśród migrujących obywateli Polski, Czech oraz Węgier. Zebrany materiał badawczy prezentuje działania poszczególnych krajów na rzecz podtrzymywania języka ojczystego, w tym: formy wsparcia finansowego, formy kształcenia uczniów migrujących oraz organizacja ich procesu dydaktycznego. Dodatkowo starano się zgromadzić dane statystyczne dotyczące uczniów migrujących.

Efektem prac są m.in. podcasty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhO6TC6pIVNUUNzh4KIfGfGKj4zWT3ZlO.

 

 

Oświadczenie Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2023 roku

Oświadczenie

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 4 maja 2023 roku

Wyrażamy głęboki niepokój w związku z ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które zapoczątkowała deklaracja złożona 24 kwietnia
w TVP Info:

Ja, oczywiście, nie zamierzam wpływać w żaden sposób na politykę kadrową Instytutu Socjologii PAN – nie jest to moja rola. Natomiast na pewno będę rewidował swoje decyzje finansowe, bo ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków.

W ten sposób minister odniósł się do wywiadu, którego prof. Barbara Engelking udzieliła TVN24 w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Opierając się na wynikach badań naukowych, mówiła między innymi o skali polskiej pomocy dla Żydów podczas drugiej wojny światowej

Prof. Barbara Engelking jest uznaną w Polsce i na świecie badaczką, autorką wielu prac naukowych, kierowniczką Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, współtwórczynią galerii Zagłada na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W latach 2014–2018 była przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a w 2021 roku znalazła się na 12. miejscu listy najbardziej wpływowych historyków i historyczek przygotowanej przez Academic Influence.

Słowa Ministra Edukacji i Nauki odbieramy jako zapowiedź ograniczenia wolności badań naukowych, gwarantowanej przez artykuł 73. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to forma wywierania presji na instytucje naukowe oraz badaczy i badaczki w celu zmuszenia ich do podporządkowania się tak zwanej polityce historycznej uprawianej przez obecną władzę. Świadczą o tym kolejne wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka, między innymi słowa, które padły 25 kwietnia w wywiadzie dla radia RMF FM: Nie będę dawał pieniędzy na naukowców, którzy obrażają Polaków. Jest to kolejna groźba obliczona na wywołanie w środowisku naukowym efektu mrożącego, dławiącego wolność badań naukowych oraz wolność słowa. Sprzeciwiamy się temu i wyrażamy głębokie przekonanie, że efekt ten nie zostanie osiągnięty.

 

W imieniu Rady Wydziału Polonistyki

Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Greń

 

Seminarium „Nature(s) and Norms”

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Nature(s) and Norms", które odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Polskiej. Seminarium organizowane jest cyklicznie przez IKP oraz jednostki zagraniczne. Na najbliższym spotkaniu zaplanowane są wystąpienia:

Vojtěch Pojar (CEU / CEFRES) – „Eugenics in Austria-Hungary: Social Functions and Imperial Circulation of an Ambiguous Body of Knowledge, 1900–1914",

Alicja Urbanik-Kopeć (IHN PAN) – „Eugenics and social health in the Kingdom of Poland 1890–1915".

Szczegóły: https://ikp.uw.edu.pl/2022/12/09/samson-seminars-natures-and-norms-3-eugenika-i-zdrowie-publiczne-eugenics-and-social-health/.

 

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – V edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie. Członkowie komisji   zdecydowali o przyznaniu nagrody  doktor Annie Kujawskiej-Kot za rozprawę doktorską Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie.

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie komisji:

dr Marcin Leszczyński

dr hab. Przemysław Pietrzak

dr hab. Karol Samsel

Sekretarz komisji

dr Weronika Lipszyc

 

Miasto kobiet - konferencja

W dniach 2-3.09 w siedzibie Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55) odbędzie się międzynarodowa konferencja

Miasto kobiet – kobiety i miasto w wiekach dawnych.

Konferencja jest powiązana z projektem pt. Cité des dames, créatrices dans la cité prowadzonym przez Université Gustave Eiffel (Francja) pod kierownictwem prof. Caroline Trotot i prof. Philippe Gambette (www.citedesdames.hypotheses.org).

Referentki i referenci podejmą próbę ukazania wielowymiarowej relacji kobieta-miasto w dawnych wiekach, w szczególności - miasta z perspektywy kobiecej aktywności i twórczości. Przyjrzą się miejscu i roli kobiet w interakcji z przestrzenią miejską rozumianą nie tylko jako przestrzeń fizyczna, lecz także jako zbiorowość i wspólnota.

Szczególnej uwadze polecamy wykłady plenarne prof. Caroline Trotot (Université Gustave Eiffel) pt. Les femmes, le pouvoir et les villes dans le voyage en Flandres de Marguerite de Valois oraz prof. Kathariny N. Piechocki (University of British Columbia) pt. Cartography, Colonialism, Construction: The Female Architect from Dido to Deborah Moody.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i programem.

Organizatorzy konferencji: Monika Kulesza (Instytut Romanistyki), Dariusz Krawczyk (Instytut Romanistyki), Marta Wojtkowska-Maksymik (Instytut Literatury Polskiej).

 

Konkurs na nazwy miejskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Nazwy dla Warszawy”, organizowanym przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Polskim Towarzystwem Onomastycznym, Warszawskim Obserwatorium Kultury i Zespołem Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy).
 
Konkurs rozpoczyna się 1 września, a kończy 15 października 2022 roku. Każdy zainteresowany może w tym terminie nadesłać drogą elektroniczną (na adres: cbkw@uw.edu.pl) dwie propozycje:
a) jednej nazwy dla jeszcze nienazwanego konkretnego miejsca w Warszawie
b) jednej nazwy dla kładki pieszo-rowerowej łączącej Bulwary Wiślane z prawobrzeżną Warszawą.
 
W myśl założeń konkursu zgłaszane nazwy nie mogą upamiętniać osób, zdarzeń ani organizacji.
 
Nagrody i wyróżnienia nie mają charakteru finansowego. Dzięki udziałowi członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego (m.st. Warszawy) w komisji konkursowej zwycięskie propozycje nazw zostaną wprowadzone do banku nazw m.st. Warszawy z adnotacją o priorytetowej rekomendacji do wykorzystania.
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Regulamin znajduje się tutaj.

Obóz zerowy dla studentów I roku

Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW zaprasza na wyjazd zerowy dla studentów I roku wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Polonistyki. Obóz odbędzie się w dniach 15-18 września 2022 roku w ośrodku Ruciane Tarasy w Rucianem-Nidzie na Mazurach. W programie kajaki, integracja przy ognisku, Park Dzikich Zwierząt w Kadziłowie, rejs statkiem, wykład gościnny dr. hab. Dawida Osińskiego, spotkanie z prodziekanem ds. studenckich. Zapewniamy transport z Warszawy i powrót. Zgłoszenia zbieramy poprzez formularz Google (link poniżej) do 1 września 2022. Szacowany koszt wyjazdu - 220 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z: 
Zuzanną Chruścikowską - z.chruscikowsk@student.uw.edu.pl
Katarzyną Potaczek - k.potaczek@student.uw.edu.pl 
 
 

Harmonogram sesji poprawkowej roku akademickiego 2021/2022

Dr Joanna Tabor odznaczona litewskim Krzyżem Rycerskim

6 lipca 2022 roku dr Joanna Tabor, Kierownik Zakładu Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki została odznaczona przez Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę Krzyżem Rycerskim Orderu "Za zasługi dla Litwy". Order, nadawany za szczególne zasługi dla Państwa Litewskiego, jest uhonorowaniem Dr Tabor za jej działalność jako badaczki i tłumaczki współczesnej literatury litewskiej, popularyzatorki współpracy polsko-litewskiej, języka litewskiego i kultury litewskiej w Polsce.

 

 

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego

Dzień otwarty

23 kwietnia 2022 r. (sobota) odbędzie się dzień otwarty UW. Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez nasz Wydział!

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Polonistyki to:

 • filologia polska,
 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze,
 • logopedia ogólna i kliniczna,
 • slawistyka,
 • sztuka pisania,
 • filologia bałtycka,
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie,

a na studiach II stopnia także:

 • sztuki społeczne,
 • filologia polskiego języka migowego.

Tu (http://www.polon.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia) znajdują się szczegółowe informacje o tych kierunkach, a tu (http://www.polon.uw.edu.pl/zapraszamy-na-studia) - zasady i harmonogram rekrutacji.

O studiach można też porozmawiać z nami podczas spotkań organizowanych w ramach dnia otwartego, a także na naszych stoiskach.  

 

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI w sprawie stanowiska Rady Wydziału dotyczącego ujawnionych przypadków przemocy seksualnej na Wydziale Polonistyki oraz sposobów jej zapobiegania

UCHWAŁA Nr 175

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie stanowiska Rady Wydziału dotyczącego ujawnionych przypadków przemocy seksualnej na Wydziale Polonistyki oraz sposobów jej zapobiegania

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 11 i 12, w związku z § 3 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Rada Wydziału Polonistyki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 22 marca 2022 r. została poinformowana przez Dziekana o postępowaniu w sprawie dwóch profesorów oskarżonych przez studentki i doktorantki o molestowanie seksualne. Po przeprowadzeniu kilkumiesięcznych procedur Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji uznała złożone przez nie skargi za uzasadnione i wiarygodne.

Dajemy pełną wiarę świadectwom ofiar. Jest nam wstyd, że na naszym Wydziale dochodziło do naruszania godności osobistej i dóbr osobistych – w szczególności prawa do nietykalności cielesnej i integralności seksualnej – które stanowią fundament wolności człowieka. Jest nam wstyd, że działań tych dopuścili się pracownicy, którzy z racji charakteru wykonywanego zawodu i zajmowanych stanowisk powinni czuć się szczególnie zobowiązani nie tylko do przestrzegania tego prawa, ale też do sprawowania nadzoru nad jego respektowaniem przez innych. Osoby, które doznały przemocy, przepraszamy za to, że zawiniliśmy brakiem czujności, a nawet zaniechaniem. Bierzemy na siebie środowiskową odpowiedzialność za tę krzywdę. Zawiedliśmy Wasze zaufanie. Dziękujemy za to, że zdecydowałyście się ujawnić prawdę. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak trudna i wymagająca odwagi była to decyzja. Pragniemy z całą mocą podkreślić, że jednoznacznie potępiamy akty molestowania seksualnego oraz wszelkie inne przejawy dyskryminacji. Zachowania te uznajemy za karygodne i haniebne.

Wszystkie osoby, których świadectwa mogą przyczynić się do rzetelnego zbadania sprawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do wydziałowych pełnomocników ds. równości.

Na wniosek Rady Wydziału Dziekan powołał w dniu 23 marca 2022 r. Komisję ds. Opracowania Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej na Wydziale Polonistyki. Zadaniem Komisji jest przygotowanie planu działań antyprzemocowych i wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na odbudowę zaufania i odzyskanie przez Studentki i Studentów, Doktorantki i Doktorantów utraconego poczucia bezpieczeństwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

List Dziekana Wydziału Polonistyki i Prodziekana ds. studenckich do Społeczności Wydziału Polonistyki

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi reakcji Wydziału Polonistyki na zgłoszenie przypadków molestowania seksualnego, postanowiliśmy przedstawić przebieg tej sprawy, ograniczając się jedynie do faktów.

Informacje o możliwych przypadkach molestowania seksualnego pojawiły się w kwietniu 2021 roku, kiedy osoby pokrzywdzone i wspierające je przedstawicielki Studentek zaczęły opowiadać o nich zaufanym nauczycielkom i nauczycielom akademickim pracującym na Wydziale Polonistyki. W związku z tymi informacjami 21 kwietnia prodziekan ds. studenckich poprosił Studentki o spotkanie, zapewniając przy tym, że – podobnie jak wszystkie poprzednie spotkania – będzie ono miało charakter całkowicie poufny i że żadna ze spraw na nim poruszonych nie zostanie przekazana dalej bez Ich wyraźnej zgody. Spotkanie odbyło się 28 kwietnia. Na prośbę Studentek wzięli w nim udział także dr hab. Monika Kresa i dr Łukasz Wróbel. Na spotkaniu zostały przedstawione trzy sprawy. Prodziekan ds. studenckich uzyskał na nim zgodę, aby poinformować o możliwych przypadkach molestowania seksualnego dziekana Wydziału Polonistyki, który podobnie jak prodziekan ds. studenckich i wszystkie pozostałe osoby poinformowane przez Studentki o sprawie (sprawach), wyraził pełną gotowość pomocy w przeprowadzeniu dalszej procedury. Przebieg tej procedury definiuje Zarządzenie nr 205 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie 28 kwietnia było pierwszym z kilku spotkań, które odbyły się w następnych tygodniach i dotyczyły między innymi kwestii prawnych związanych ze sprawą. O przebiegu tych spotkań i otrzymywanym wsparciu Studentki informowały mailowo wszystkie osoby zaangażowane w działania. Ostatecznie, zgodnie z wolą osób skarżących, po wpłynięciu stosownych zgłoszeń i po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, koordynatorka ds. antydyskryminacji złożyła do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim wnioski o wszczęcie procedury antydyskryminacyjnej w dwóch sprawach. Trzecia sprawa została skierowana do mediacji, którą prowadziła rzeczniczka akademicka UW.

Pierwsza sprawa została zgłoszona w maju 2021 r., a jej rozpatrywanie przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW zakończyło się w lipcu.

Druga sprawa została zgłoszona we wrześniu 2021, a jej rozpatrywanie przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW zakończyło się w styczniu 2022 r.

Należy podkreślić, że na każdym etapie postępowania – w zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy – władze dziekańskie Wydziału Polonistyki były w stałym kontakcie zarówno z rzeczniczką akademicką UW, jak i z koordynatorką ds. antydyskryminacji oraz z przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW.

Całość postępowania antydyskryminacyjnego ma charakter poufny. Obowiązująca na Uniwersytecie Warszawskim procedura nie przewiduje możliwości publikacji opinii Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim. Dziekan Wydziału Polonistyki dostał opinie Komisji do wglądu wyłącznie jako materiał „do rąk własnych" i poufny. Oficjalne odniesienie się do oskarżeń o molestowanie seksualne na Wydziale Polonistyki stało się możliwe dopiero po tym, gdy sprawa została podana do publicznej wiadomości, czyli po 21 marca 2022 r. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że zarówno na poziomie dziekańskim, jak i rektorskim podjęte zostały działania mające na celu odsunięcie obwinionych pracowników od działalności dydaktycznej i to w obydwu przypadkach jeszcze przed wydaniem przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW opinii. W pierwszej sprawie dziekan Wydziału Polonistyki zdecydował o nieprzedłożeniu Rektorowi wniosku o przedłużenie kończącej się właśnie umowy o zatrudnienie. W drugiej – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w grudniu 2021 r. zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę i zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy do czasu wygaśnięcia umowy.

Na koniec musimy stanowczo podkreślić, że w żadnym momencie władze dziekańskie nie podważały wiarygodności zeznań Studentek, lecz udzieliły Im pełnego wsparcia. Wszystkim nam zależy na tym, żeby Wydział Polonistyki był miejscem wolnym od jakichkolwiek form dyskryminacji i przemocy. Doskonale rozumiemy emocje, które towarzyszą pojawieniu się oskarżeń o molestowanie seksualne. Bardzo jednak prosimy o dzielenie się wyłącznie prawdziwymi informacjami. Podawanie do publicznej wiadomości nieprawdy działa na niekorzyść sprawy, zwłaszcza w kontekście skierowania jej przez Rektora do prokuratury.

Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Polonistyki

prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk

 

Komunikat Dziekana i Rady Wydziału w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne na naszym Wydziale

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu wczorajszym, 22 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Polonistyki, które w całości zostało poświęcone oskarżeniom o molestowanie seksualne na naszym Wydziale.

Nie mogąc przesądzić o prawnej winie osoby oskarżanej, dajemy pełną wiarę świadectwom ofiar. Milczenie ze strony Wydziału do momentu upublicznienia tej sprawy w żaden sposób nie wynikało z chęci jej ukrycia, lecz wyłącznie ze względu na obowiązujące nas uniwersyteckie procedury. Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać wszystkie ofiary molestowania seksualnego. Jednocześnie bierzemy na siebie środowiskową odpowiedzialność za oburzające i haniebne zachowania osób związanych z naszym Wydziałem. W związku z tym Rada Wydziału Polonistyki upoważniła Dziekana do powołania komisji mającej dokładnie przeanalizować wszystkie okoliczności tej sprawy, aby móc wypracować mechanizmy, które pozwolą na odbudowanie zaufania i odzyskanie przez Studentki i Studentów, Doktorantki i Doktorantów utraconego poczucia bezpieczeństwa. W skład komisji wejdą również przedstawicielki Rady Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów. Jednocześnie społeczność Wydziału Polonistyki z uznaniem przyjęła wiadomość o zamiarze skierowania do prokuratury przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Mamy nadzieję na jednoznaczne i rzetelne rozpatrzenie tej sprawy.          

 

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy - podsumowanie

Organizowana przez społeczność Wydziału Polonistyki zbiórka dla uchodźców z Ukrainy dobiegła końca – niżej przedstawiamy jej podsumowanie. Inne akcje pomocowe na UW nadal trwają; ich aktualizowaną listę można znaleźć tutaj: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/.

Zaangażowanie społeczności Wydziału Polonistyki oraz osób spoza tej społeczności przeszło nasze oczekiwania. Dziękujemy!

W ciągu czterech dni – poprzedzonych intensywną, weekendową pracą organizacyjną – od 28 lutego do 3 marca udało się nam zebrać najpotrzebniejsze produkty dla uchodźców z Ukrainy w liczbie pozwalającej na przygotowanie czterech dużych transportów do Chełma, z którego nasze paczki przewieziono zarówno do Dorohuska, jak i okolicznych punktów recepcyjnych (w zależności od potrzeb, które zmieniały się często z godziny na godzinę). Część produktów dla dzieci została dostarczona także do Zosina, natomiast środki typowo medyczne oraz opatrunkowe udało się przekazać bezpośrednio w głąb Ukrainy.

To wszystko nie udałoby się jednak bez ogromnego zaangażowania społeczności Wydziału Polonistyki, a także zaangażowania innych jednostek UW, między innymi Wydziału Nauk Ekonomicznych, studentów sinologii z Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii, Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej oraz Samorządu Studentów UW, a także zupełnie niezwiązanych z Uniwersytetem Warszawskim osób i instytucji, które usłyszały o zbiórce i postanowiły się w nią włączyć. Należą do nich m.in. Szpital Orłowskiego, Urząd Skarbowy Warszawa-Wola oraz XVIII LO im. J. Zamoyskiego. Szczególne podziękowania należą się Studium WF i Sportu UW, które od pierwszego dnia było w pełni zaangażowane w zbiórkę, przede wszystkim zaś Mary Adynowskiej z Sekcji Studenckiej, która nie tylko niestrudzenie działała, lecz także podjęła się przewiezienia pierwszego transportu na granicę. Ogromne podziękowania należą się również naszym pozostałym kierowcom: Sławomirowi Zielińskiemu oraz Pawłowi Hammerowi, który dwukrotnie przewiózł największe transporty. Cała akcja nie byłaby możliwa bez Anny Jasińskiej, która na bieżąco kontaktowała się z punktem recepcyjnym w Dorohusku, a następnie z władzami Chełma, bez Alicji Jakubowskiej, wiceprzewodniczącej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW oraz bez Zuzanny Wasiak, która koordynowała prace z ramienia dziekanatu.

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich zaangażowanych, ponieważ zbiórka przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ale każdej osobie, która włączyła się w akcję – dziękujemy!

Poniżej przedstawiamy informacje na temat rzeczy, które udało nam się zebrać.

 • apteczki: 30
 • butelki/smoczki [kartony]: 5
 • buty [torby]: 5
 • środki higieniczne dla dzieci [kartony]: 8
 • jedzenie dla dzieci - słoiczki, kaszki [kartony]: 42
 • dzieci jedzenie - słoiczki, kaszki [torby: objętość podana w litrach]: 75
 • elektronika [kartony]: 11
 • fotelik samochodowy dla dziecka: 1
 • karimaty: 69
 • koce [kartony]: 13
 • koce [torby: objętość podana w litrach]: 610
 • konserwy/słoiki [kartony]: 15
 • kubki termiczne [kartony]: 2
 • leki [kartony]: 14
 • leki dla dzieci [kartony]: 2
 • materac: 3
 • środki higieniczne - podpaski, tampony [kartony]: 9
 • mleko modyfikowane [kartony]: 10
 • mydła/higiena [kartony]: 25
 • naczynia/sztućce jednorazowe [kartony]: 10
 • nosidełko dla dziecka: 1
 • nutridrinki [kartony]: 2
 • opatrunki med. [kartony]: 13
 • papier/chusteczki hig. [kartony]: 5
 • pasty/szczoteczki do zębów [kartony]: 15
 • pieluchy [kartony]: 38
 • pieluchy [torby: objętość podana w litrach]: 1625
 • plecaki: 2
 • ręczniki [torby: objętość podana w litrach]: 615
 • słodycze [kartony]: 4
 • pościel - poduszki kołdry [kartony]: 25
 • sucha żywność [kartony]: 19
 • śpiwory: 30
 • ubrania [torby]: 7
 • woda [zgrzewki]: 5
 • wózek dla dziecka: 1
 • zabawki [kartony]: 4

 

Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk

23 lutego 2022 r. w Sali Senatu UW odbyło się uroczyste wręczenie tytułu doktora honoris causa Oldze Tokarczuk, laureatce literackiej Nagrody Nobla za 2018 r.

Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales". Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki, a dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł doktora honoris causa Senat UW przyznał Oldze Tokarczuk przez aklamację.

Podczas uroczystości Olga Tokarczuk wygłosiła wykład zatytułowany "Czy można wróżyć z nauki?", będący pochwałą wyobraźni i wynikający z przekonania, że "myślenie czyni z nas ludzi wolnych".

Całą uroczystość, w tym przemówienie Noblistki, można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=FAljzBKyt2U .

Wirtualne spotkania informacyjne

Drodzy Państwo,

przed Wami ważny wybór: w połowie lutego zdecydujecie, która z pięciu specjalizacji będzie Wam towarzyszyć przez kolejne dwa lata studiowania filologii polskiej.

Zapraszamy Was na wirtualne spotkania informacyjne w tygodniu od 7 do 11 lutego o godz. 19, w czasie których poznacie założenia programu, opiekunów i prowadzących oraz będziecie mogli zadać pytania, a także usłyszeć odpowiedzi na te, które już przesłaliście nam przez samorząd.

Aby nic Wam nie umknęło, wyślemy zaproszenia z kalendarza do wszystkich spotkań. Wybierzcie te, które Was interesują. 

Specjalizacje prowadzone są przez Instytut Polonistyki Stosowanej – podstawowe informacje o programach możecie znaleźć na stronie instytutu.

Harmonogram spotkań o stałej godzinie 19.00:

  Zapraszamy! 

Katarzyna Maciejak, specjalizacja nauczycielska
Ewa Modrzejewska, specjalizacja medialna
Marta Piasecka, specjalizacja glottodydaktyczna
Zofia Smuga, specjalizacja edytorska
Agnieszka Szurek, specjalizacja translatorska

Publikacja „Poetyki protestu”

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich oraz Koło Naukowe Teorii Literatury 'Parabaza' z przyjemnością informują o wydaniu pokonferencyjnej publikacji „Poetyki protestu" (red. Monika Kopcik, Karolina Kulpa, Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Danuta Ulicka).

„Poetyki protestu" powstały w wyniku dyskusji podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Teorii Literatury i Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Obrady odbyły się w formule zdalnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego między 6 a 14 marca 2021 roku. Tematem prezentowanych w zbiorze tekstów jest problematyka protestu, buntu i sprzeciwu analizowana za pomocą nowoczesnych koncepcji humanistycznych zaczerpniętych między innymi z disability studies, socjologii literatury czy studiów nad tańcem.

Szczegóły: https://www.wuw.pl/product-pol-15469-Poetyki-protestu.html