Z życia WydziałU

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

Nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej

Dr Piotr Sadzik został nominowany do Poznańskiej Nagrody Literackiej (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka) przyznawanej autorom do 35. roku życia „za wybitne osiągnięcie w dziedzinie literatury" oraz „znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie humanistyki". Nominację przyznano za monografię „Regiony pojedynczych herezji. Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku", a także za przekłady i badania nad pisarstwem Jacques'a Derridy.

 

Deklaracja programowa i CV dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Spotkanie z kandydatką na Dziekan Wydziału Polonistyki UW

Wybory Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 7 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali 4 (główny gmach Polonistyki) odbędzie się otwarte spotkanie z dr hab. Iwoną Kurz, prof. ucz., kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW. Zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań kandydatce.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Osoby, które chciałyby przysłuchiwać się obradom zdalnie mogą dołączyć do spotkania używając linku: https://meet.google.com/uph-xdpf-ejs

Załączniki

 • Deklaracja programowa dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW
 • CV dr hab. Iwony Kurz, prof. ucz., kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW
 • Link do nagrania (wyłącznie audio) spotkania (odbyło się ono we wtorek 7 maja 2024 r.) z dr hab. Iwoną Kurz, prof. UW  – Kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW 

 

UCHWAŁA NR 5 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie spotkania z kandydatką na Dziekana
Wydziału Polonistyki UW w dniu 7 maja 2024 r.

W związku z organizacją 7.05.2024 r. zebrania z kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024-2028 WKW Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

Ustala się następujące zasady przeprowadzenia spotkania:

 1. spotkanie z kandydatką prowadzi Przewodnicząca WKW Polonistyki UW lub wyznaczony przez nią członek WKW;
 2. na początku spotkania prowadzący udziela głosu kandydatce;
 3. kandydatka ma na swoją wypowiedź programową do 20 minut;
 4. uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania;
 5. pisemne zgłoszenia do zadawania pytań przyjmują członkowie WKW;
 6. zgłoszenie wrzuca się do urny;
 7. kolejność osób zadających pytania ustala się przez losowanie; wylosowane nazwiska zapisuje się na tablicy;
 8. zanim prowadzący udzieli głosu pierwszemu pytającemu, odczytuje ew. pytania, które wpłynęły do WKW przed zebraniem;
 9. uczestnik, któremu prowadzący udzielił głosu, może zadać od 1 do 3 pytań;
 10. na zadanie wszystkich swoich pytań uczestnik zebrania ma 3 minuty;
 11. na odpowiedź na każde pytanie kandydatka ma 5 minut;
 12. na ustosunkowanie się do wszystkich odpowiedzi pytający ma 3 minuty;
 13. po wyczerpaniu pytań kandydatka ma prawo do wypowiedzi końcowej trwającej do 10 minut;
 14. prowadzący zamyka spotkanie.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

Konkurs na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki

„Zakład Komparatystyki oraz Komparatystyczne Koło Naukowe „Dyskursyjni"

serdecznie zapraszają na

Konkurs na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki

dla osób studiujących filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Załączniki

 • Regulamin konkursu na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki  [DOC]
 • Klauzula zgody konkursu na najlepszą prezentację z zakresu komparatystyki  [DOC]

Informacja WKW o zebraniach wyborczych w wyborach członka Senatu UW wybieranego na Wydziale Polonistyki

Informacja WKW o zebraniach wyborczych w wyborach dziekana Wydziału Polonistyki UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW informuje, że pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Otwarte zebranie, podczas którego kandydaci na dziekana Wydziału Polonistyki UW przedstawią programy działania w kadencji 2024–2028, odbędzie się 7 maja 2024 r.

Drugie posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki UW, odbędzie się 14 maja 2024 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

Wybory na Wydziale Polonistyki – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu

8 lutego 2024 r. (czwartek) o 13:00 w s. 4

(parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki)

zebranie P.T. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru

 • 1 przedstawiciela do Kolegium Elektorów UW w kadencji 2024–2028
 • 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028
 • 7 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki w kadencji 2024–2028

Proszę mieć ze sobą aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Przewodnicząca WKW

Wydziału Polonistyki UW

Marta Piasecka

Terminarz czynności wyborczych dotyczących wyborów Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

 

30.01.2024 r. – zebranie SNA w IFK w celu wyboru przedstawicieli do RW

30.01.2024 r. – zebranie SNA w ISZiP w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

31.01.2024 r. – zebranie wyborcze PNA w celu:

1) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW

2) wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału

 

1.02.2024 r. – zebranie SNA w IJP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w ILP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w Katedrze JOMiB w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

2.02.2024 r. – zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni w celu wyboru przedstawicieli

do Kolegium Elektorów UW

2.02.2024 r. – zebranie wyborcze doktorów habilitowanych w celu wyboru przedstawicieli

do Kolegium Elektorów UW

2.02.2024 r. – zebranie SNA w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum" w celu

wyboru przedstawicieli do RW

 

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IKP w celu wyboru przedstawicieli do RW

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IPS w celu wyboru przedstawicieli do RW

 

8.02.2024 r. – zebranie wyborcze PNNA w celu:

1) wybór przedstawiciela do Kolegium Elektorów UW

2) wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wybór przedstawicieli do KEW

 

 

Przewodnicząca

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UW

Marta Piasecka

UWAGA! WYBORY NA WYDZIALE POLONISTYKI! 31.01.24 - Inni i Pozostali Nauczyciele Akademiccy

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 31 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w s. 4 (parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki) zebranie P.T. Innych/Pozostałych Nauczycieli Akademickich (tj. mających stopień doktora, magistra, zwykle zatrudnionych na stanowisku lektora, asystenta, starszego asystenta, adiunkta) Wydziału Polonistyki UW w celu wyboru:

1) 4 przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW w kadencji 2024-2028

2) 11 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024-2028

3) 27 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki w kadencji 2024-2028.

Proszę mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Z poważaniem

Marta Piasecka

przewodnicząca WKW

 

UWAGA! WYBORY W INSTYTUCIE FILOLOGII KLASYCZNEJ 30.01.24

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o 13:15 w s. 116 (siedziba IFK w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 1) zebranie P.T. Samodzielnych Nauczycieli Akademickich Instytutu Filologii Klasycznej UW w celu wyboru 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028. Proszę mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Z poważaniem

Marta Piasecka

przewodnicząca WKW

 

UWAGA! WYBORY W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ i POŁUDNIOWEJ 30.01.24

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o 11:30 w s. 217 (gmach Dziekanatu Wydziału Polonistyki, ul Oboźna 8) zebranie P.T. Samodzielnych Nauczycieli Akademickich Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW w celu wyboru 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028. Proszę mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Z poważaniem

Marta Piasecka

przewodnicząca WKW

 

Krótki multimedialny kursy literatury polskiej XIX wieku

Już 19 lutego rozpocznie się "Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku" przeznaczony dla osób chcących rozszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę na temat literatury i kultury XIX stulecia, a w sposób szczególny dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego lub będą aplikować na studia humanistyczne, szczególnie filologię polską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 stycznia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę kursu, gdzie znajdą Państwo wszystkie szczegóły i formularz zapisu.

Szczegółowe informacje: http://ilp.uw.edu.pl/kursy/krotki-kurs-literatury-polskiej-xix-wieku/
Formularz zapisów: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-dB7nL-gkLWw_nbDAswbFCNWHJ6vMAALtKJ7ZiTcHw4/edit?usp=forms_home&ths=true

 

Pracownik Wydziału nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia

Mgr Piotr Sadzik został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Regiony pojedynczych herezji",
której bohaterami są Bruno Schulz, Leo Lipski, Józef Wittlin, Teodor Parnicki i Leopold Buczkowski. Jak pisze Adam Lipszyc, „Sadzik z niebywałą energią i imponującą subtelnością poddaje analizie twórczość pięciu wielkich maranów literatury polskiej, zwracając przy tym uwagę na najdrobniejsze szczegóły i wysnuwając z nich fascynujące interpretacje. W tej wspaniałej książce na nowo wymyśla się nie tylko polonistyka, ale też – naprawdę – polskość. Chyba już najwyższy czas".
 

Podziękowania dla jury i gratulacje dla wszystkich osób nominowanych!

Książka dostępna na stronie wydawnictwa:
https://austeria.pl/produkt/regiony-pojedynczych-herezji/

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

Podtrzymywanie języków odziedziczonych – projekt międzynarodowy

W latach 2021–2023 dr Beata Katarzyna Jędryka z Instytutu Polonistyki Stosowanej była członkiem międzynarodowej grupy badawczej, która wspólnie realizowała grant w ramach programu CENTRAL NETWORK. 

W naukowym przedsięwzięciu brały udział następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Kierownikiem projektu była dr Marie Boccou Kestřánková z Uniwersytet Karola. Stronę węgierską reprezentowała dr Ivett Judit Kovacs. Wszystkie działania wspomagała także Iva Hubáčková, która odpowiedzialna była za wsparcie językowe oraz techniczne podczas przygotowywania prezentacji efektów badań zespołu w formie serii podcastów. 

Badaczki zajmowały się zagadnieniem podtrzymywania języków odziedziczonych wśród migrujących obywateli Polski, Czech oraz Węgier. Zebrany materiał badawczy prezentuje działania poszczególnych krajów na rzecz podtrzymywania języka ojczystego, w tym: formy wsparcia finansowego, formy kształcenia uczniów migrujących oraz organizacja ich procesu dydaktycznego. Dodatkowo starano się zgromadzić dane statystyczne dotyczące uczniów migrujących.

Efektem prac są m.in. podcasty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhO6TC6pIVNUUNzh4KIfGfGKj4zWT3ZlO.

 

 

Oświadczenie Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2023 roku

Oświadczenie

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 4 maja 2023 roku

Wyrażamy głęboki niepokój w związku z ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które zapoczątkowała deklaracja złożona 24 kwietnia
w TVP Info:

Ja, oczywiście, nie zamierzam wpływać w żaden sposób na politykę kadrową Instytutu Socjologii PAN – nie jest to moja rola. Natomiast na pewno będę rewidował swoje decyzje finansowe, bo ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków.

W ten sposób minister odniósł się do wywiadu, którego prof. Barbara Engelking udzieliła TVN24 w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Opierając się na wynikach badań naukowych, mówiła między innymi o skali polskiej pomocy dla Żydów podczas drugiej wojny światowej

Prof. Barbara Engelking jest uznaną w Polsce i na świecie badaczką, autorką wielu prac naukowych, kierowniczką Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, współtwórczynią galerii Zagłada na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W latach 2014–2018 była przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a w 2021 roku znalazła się na 12. miejscu listy najbardziej wpływowych historyków i historyczek przygotowanej przez Academic Influence.

Słowa Ministra Edukacji i Nauki odbieramy jako zapowiedź ograniczenia wolności badań naukowych, gwarantowanej przez artykuł 73. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to forma wywierania presji na instytucje naukowe oraz badaczy i badaczki w celu zmuszenia ich do podporządkowania się tak zwanej polityce historycznej uprawianej przez obecną władzę. Świadczą o tym kolejne wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka, między innymi słowa, które padły 25 kwietnia w wywiadzie dla radia RMF FM: Nie będę dawał pieniędzy na naukowców, którzy obrażają Polaków. Jest to kolejna groźba obliczona na wywołanie w środowisku naukowym efektu mrożącego, dławiącego wolność badań naukowych oraz wolność słowa. Sprzeciwiamy się temu i wyrażamy głębokie przekonanie, że efekt ten nie zostanie osiągnięty.

 

W imieniu Rady Wydziału Polonistyki

Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Greń

 

Seminarium „Nature(s) and Norms”

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Nature(s) and Norms", które odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Polskiej. Seminarium organizowane jest cyklicznie przez IKP oraz jednostki zagraniczne. Na najbliższym spotkaniu zaplanowane są wystąpienia:

Vojtěch Pojar (CEU / CEFRES) – „Eugenics in Austria-Hungary: Social Functions and Imperial Circulation of an Ambiguous Body of Knowledge, 1900–1914",

Alicja Urbanik-Kopeć (IHN PAN) – „Eugenics and social health in the Kingdom of Poland 1890–1915".

Szczegóły: https://ikp.uw.edu.pl/2022/12/09/samson-seminars-natures-and-norms-3-eugenika-i-zdrowie-publiczne-eugenics-and-social-health/.

 

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – V edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie. Członkowie komisji   zdecydowali o przyznaniu nagrody  doktor Annie Kujawskiej-Kot za rozprawę doktorską Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie.

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie komisji:

dr Marcin Leszczyński

dr hab. Przemysław Pietrzak

dr hab. Karol Samsel

Sekretarz komisji

dr Weronika Lipszyc

 

Miasto kobiet - konferencja

W dniach 2-3.09 w siedzibie Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55) odbędzie się międzynarodowa konferencja

Miasto kobiet – kobiety i miasto w wiekach dawnych.

Konferencja jest powiązana z projektem pt. Cité des dames, créatrices dans la cité prowadzonym przez Université Gustave Eiffel (Francja) pod kierownictwem prof. Caroline Trotot i prof. Philippe Gambette (www.citedesdames.hypotheses.org).

Referentki i referenci podejmą próbę ukazania wielowymiarowej relacji kobieta-miasto w dawnych wiekach, w szczególności - miasta z perspektywy kobiecej aktywności i twórczości. Przyjrzą się miejscu i roli kobiet w interakcji z przestrzenią miejską rozumianą nie tylko jako przestrzeń fizyczna, lecz także jako zbiorowość i wspólnota.

Szczególnej uwadze polecamy wykłady plenarne prof. Caroline Trotot (Université Gustave Eiffel) pt. Les femmes, le pouvoir et les villes dans le voyage en Flandres de Marguerite de Valois oraz prof. Kathariny N. Piechocki (University of British Columbia) pt. Cartography, Colonialism, Construction: The Female Architect from Dido to Deborah Moody.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i programem.

Organizatorzy konferencji: Monika Kulesza (Instytut Romanistyki), Dariusz Krawczyk (Instytut Romanistyki), Marta Wojtkowska-Maksymik (Instytut Literatury Polskiej).