WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan
Przewodniczący Rady Wydziału

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ
zbigniew.gren@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 12.00 – 13.30, pok. 116
piątek, godz. 12.00 – 13.30, pok. 116
 
Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.15 – 14.15, pok. 116
piątek, godz. 11.00 – 12.00, pok. 116

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK, prof. ucz.
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 10.30 – 11.30, pok. 120A
czwartek, godz. 10.00 – 11.00, pok. 120A
 
UWAGA!  Dyżur 13.03 (poniedziałek) i 16.03 jest odwołany.
 
Prodziekan ds. studenckich

Kierownik Jednostki Dydaktycznej
Przewodniczący Rady Dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
e-mail: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl
 
Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 – 11.00, pok. 116
czwartek, godz. 10:00 – 11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki
 
UWAGA!  Dyżur 14.03 (wtorek) odbędzie się w w trybie zdalnym po uprzednim uzgodnieniu mailowym (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).
 
UWAGA! Po uprzednim uzgodnieniu mailowym będzie można spotkać się z Dziekanem Książykiem na jego dyżurach również zdalnie (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).
 
Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych
dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.15 – 14.45, pok. 116 lub 120A
środa, godz. 11.30 – 13.00, pok. 116 lub 120A
 
UWAGA!  Dyżur z 22.02 (środa) zostaje przeniesiony na 24.02 (piątek) w godzinach 12.00 - 13.30.
 
Kierownik studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MONIKA KRESA
e-mail: monika.kresa@uw.edu.pl
 
Dyżur:

wtorek, godz. 11.30 – 12.30, Gmach Polonistyki, pok. 28d
środa, godz. 15.00 – 16.00, Gmach Polonistyki, pok. 28d

sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna
mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Dyżur zdalny (google meet):
czwartek, godz. 12.00 – 13.00

Pełnomocnik ds. koordynacji dostępności filologii polskiego języka migowego i nauczania polskiego języka migowego
mgr MAŁGORZATA TALIPSKA
e-mail: malgorzata.talipska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej
dr PIOTR KAJAK
e-mail: p.kajak@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. promocji
dr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 
Pełnomocnik ds. rekrutacji na studia I i II stopnia
mgr ZUZANNA WASIAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. równości
dr ŁUKASZ WRÓBEL
e-mail: l.wrobel@uw.edu.pl
 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki
dr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Sekretarz Rady Dydaktycznej
mgr MARTA JAWOREK
mgr ZUZANNA WASIAK
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki
MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690
pok. 2

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki
MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2

Koordynator ds. współpracy z zagranicą
mgr MARTA JAWOREK
 

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 21 101; 22 55 20 428
e-mail: dziekan.polon@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej

Kierownik dziekanatu
mgr MARTA JAWOREK
e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
sekretariat Dziekana i KJD
sprawy kadrowe, dydaktyczne i współpraca z zagranicą
pok. 116
 
Specjalista
KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
przewody doktorskie
pok. 117
 
Starszy specjalista
mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
sprawy kadrowe: zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach konkursu, awansu lub zmiany grupy
pok. 117
 
Pomoc administracyjna
Maria Muracka
pok. 117
 
Samodzielny referent
mgr MAŁGORZATA PAKULSKA

tel. 22 55 20 534
obsługa grantów i badań naukowych, ewaluacja jednostki
pok. 124

Referent

mgr ZUZANNA WASIAK
z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. 22 55 21 100
sprawy dydaktyczne, rekrutacja, nagrody i odznaczenia
pok. 124
 
Samodzielny referent
mgr MAGDALENA PLISZKA
magdalenapliszka@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 659
obsługa grantów i badań naukowych
pok. 123
 

Samodzielny referent

mgr ANDRZEJ BIŃKOWSKI
a.binkowski4@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 659
urlopy wypoczynkowe, ewaluacja jednostki, Polska Bibliografia Naukowa
pok. 123

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii, polskiego języka migowego, sztuki pisania, filologii bałtyckiej oraz filologii polskiej – studia zaoczne

filologia polska, logopedia, polski język migowy, sztuka pisania oraz filologia polska - studia zaoczne
Dyżury od poniedziałku do piątku (w środę zamknięte)
w godz. 10.00 – 15.00 w pok. 11 i 12, Gmach Polonistyki
(tel.: 22 55-20-696, 22 55-21-022).

filologia bałtycka
Dyżury od poniedziałku do piątku (w środę zamknięte)
w godz. 10.00 – 15.00 w pok. 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8.
(tel.:22 55-20-680).

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz. 9.00 - 15.00
czwartek – nieczynne

Kierownik - pełnomocnik kwestora
mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista
BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych
mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503

Sekcja dyplomów

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2
tel. (+48 22) 55 21 104

ANETA PIASEK
apiasek@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 12.00 – 15.00
wtorek, godz. 9.00 – 12.00
środa – nieczynne
czwartek, godz. 9.00 – 12.00
piątek, godz. 9.00 – 12.00

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 013;

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki
mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 013
pok. 01

Administrator sieci
GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 012;
pok. 010

Sekcja informatyczna
JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 012;
pok. 010

Inne

  • Rada Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
  • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498