WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan (Przewodniczący Rady Wydziału)

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ

Dyżur:
środa, godz. 10.00 – 11.30
piątek, godz.  12.00 – 13.30
 
Uwaga! Prof. dr hab. Zbigniew Greń w lipcu dyżuruje we wtorki w godz. 10.00-11.30 oraz w piątki w godz. 10.00-11.30.
Uwaga! Prof. Zbigniew Greń będzie na urlopie od 30 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej

prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, 25 czerwca oraz 2 lipca 2018 r. godz. 11.00 - 12.00, ul. Oboźna 8  I p.
środa, 20 czerwca, 27 czerwca oraz 4 lipca 2018 r. godz. 13.00 - 14.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 120A
 
Uwaga! Od 9 lipca 2018 r. do 12 sierpnia 2018 r. oraz od 27 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia prof. Wojciech Dudzik będzie na urlopie.

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 – 11.00
piątek, godz. 10.00 – 11.00
 
Uwaga! Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk będzie na urlopie od 9 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r oraz od 13 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK

Dyżur:
środa, godz. 15.00 - 16.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
piątek, godz. 13.30 - 14.30, pok.12, Gmach Polonistyki
 
Uwaga! W dniu 22 czerwca (piątek) Prodziekan dr Łukasz Książyk odwołuje swój dyżur z powodu urlopu.
W dniu 27 czerwca (środa) Prodziekan będzie miał dyżur w godz. 13.00-14.00 w pok. 12 (Gmach Polonistyki).
 
Uwaga! Od 21 czerwca do 25 czerwca br. dr Łukasz Książyk przebywa na urlopie.
Uwaga! Dr Łukasz Ksiażyk będzie na urlopie od 30 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych

dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 10.00 – 11.30, ul. Oboźna 8, p. 120A
piątek, godz. 13.00 – 14.30, ul. Oboźna 8, p. 120A
 
Uwaga! W czerwcu dr Jerzy Molas dyżuruje we wtorki w godz. 11.00 - 12.30 oraz w piątki w godz. 11.30 - 13.00.
Uwaga! Dr Jerzy Molas będzie na urlopie od 10 lipca 2018 r do 17 sierpnia 2018 r.
 
Pełnomocnik dziekana ds. studenckich

dr MONIKA KRESA
 
Dyżur:
wtorek, godz. 15:00 - 16:30, pok. 28d
czwartek, godz. 10:00 - 11:30, pok. 12
 
 
Pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
 
mgr MARCIN DĄBROWSKI
e-mail: marcin100301@yahoo.com
tel. 22 55 20 561
 

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA

Dyżur:

poniedziałek, godz. 13.15 - 14.15, pok. 9, Gmach Polonistyki
wtorek, godz. 11.30 - 12.30,
Soboty (pok. 2 lub pok 9, Gmach Polonistyki):

24.02, godz. 14.00 - 15.00,
10.03, 24.03, 7.04, 14.04, 28.04 godz. 12.30 - 13.30,
19.05, 26.05, 9.06 godz. 11.00 - 12.00.

 

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych i kierunkowych na kierunkach filologia polska i logopedia ogólna i kliniczna

mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Dyżur:
czwartek, godz. 10.00 - 14.00, pok. 9

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej

dr PIOTR KAJAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. promocji na rok akademicki 2017/2018
 
dr TOMASZ JĘDRZEJEWSKI
 
Koordynator ds. strategii Wydziału Polonistyki
 
dr MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO
e-mail: m.zimniak@uw.edu.pl
 
Koordynator Wydziału Polonistyki ds. humanistyki cyfrowej na rok akademicki 2017/2018
 
dr PIOTR KUBIŃSKI

Pełnomocnicy wydziałowi

 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki UW

mgr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki UW

MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 9.00 – 10.30 i 13.30– 15.00
Środa  NIECZYNNE

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki

MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 9.00 – 10.30 i 13.30 – 15.00
Środa  NIECZYNNE

Koordynatorzy

Koordynator ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
 
Dyżur:
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 15.00, ul. Oboźna 8, p. 120
 

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 21 101; 55 20 428
 

Dziekanat przyjmuje interesantów:
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00.
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)
DZIEKAN.POLON@uw.edu.pl

Kierownik dziekanatu

HALINA SMULSKA
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna),
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116
hsmulska@uw.edu.pl


Samodzielny referent ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 100
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00,
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120


Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116


Spec. ds. habilitacji i tytułu naukowego

mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna),
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 116

Starszy referent ds. badań naukowych
 
tel. (+48 22) 55 20 534
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00,
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120
 

Referent

ANDRZEJ BIŃKOWSKI
tel. (+48 22) 55 20 680

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii i bałtystyki.

00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Polonistyki, pok. 11 i 12
tel./faks (+48 22) 55 21 022; 55 20 696
 

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl

Sekcja przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)

Kasa jest czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 13.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)


Kierownik - pełnomocnik kwestora

mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista

BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych

mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydzial Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 

Sekcja wydawnicza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 786; faks (+48 22) 55 21 023
wyd.polon@uw.edu.pl

  • dr KATARZYNA SAŁKIEWICZ - redaktor
  • mgr URSZULA KRZYSIAK - pełnomocnik wydziałowy ds. wydawnictw
  • mgr MAŁGORZATA ŚLARZYŃSKA - redaktor

Specjalista ds. promocji i sprzedaży wydawnictw Wydziału Polonistyki UW

KATARZYNA KOWALSKA
e-mail: katarzyna.kowalska@uw.edu.pl
dyżur: środa godz. 14.00 - 16.00
oszklone pomieszczenie na poziomie -1

Sekcja dyplomów

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8, pokój 313
tel. (+48 22) 55 20 659

Sekcja jest czynna:
poniedziałek, godz. 13.00 - 15.00
wtorek, czwartek, godz. 9.00 - 12.00
środa, piątek - sekretariat zamknięty

UWAGA! W dniach 10.05.2018r.-24.05.2018 R. Sekcja Dyplomów będzie zamknięta. W pilnych sprawach zapraszam do pok. 314 po godz. 13.00.

ANETA PIASEK
 

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 012; faks (+48 22) 55 21 013

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki UW

mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl


Administrator sieci

GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl


Sekcja informatyczna

JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl

Inne

  • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
  • Archiwum Prac Magisterskich - tel. (+48 22) 55 20 680
  • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498
  • Centrala UW - tel. (+48 22) 55 20 000
  • Konserwatorzy telefonów - tel. (+48 22) 55 20 400; 55 20 483