WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan
Przewodniczący Rady Wydziału

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ
zbigniew.gren@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 12.00 – 13.30, pok. 116
piątek, godz. 12.00 – 13.30, pok. 116
URLOP 15.07 – 25.08.2024 r.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
Prodziekan ds. studenckich
Przewodniczący Rady Dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 – 11.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
czwartek, godz. 10:00 – 11:00, Gmach Polonistyki, pok. 12 (Gmach Wydziału)
UWAGA! Po uprzednim uzgodnieniu mailowym będzie można spotkać się z Dziekanem Książykiem na jego dyżurach również zdalnie (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).
URLOP 05.08 – 31.08.2024 r.
 
Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
wdudzik@uw.edu.pl
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.15 – 14.15, pok. 116
piątek, godz. 11.00 – 12.00, pok. 116
URLOP 05.07 – 09.07.2024 r. 29.07 – 23.08.2024 r.
 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK, prof. ucz.
kdrozdz@uw.edu.pl

Dyżur (17.06 – 3.07.2024 r.):
poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, pok. 120A
środa, godz. 10.00 – 11.00, pok. 120A
Dyżur w sierpniu 2024 r.:
środa, godz.10.00 – 11.30,pok.120A
piątek, godz.10.00 – 11.30, pok.120A
UWAGA! Dyżur w dniu 3.07.2024 r. (środa) jest odwołany.
URLOP 05.07 – 04.08.2024 r.

Dyrektor administracyjny
dr JERZY MOLAS
jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00 – 14.00, pok. 116 lub 120A
środa, godz. 13.00 – 15.00, pok. 116 lub 120A
piątek, godz. 10.00 – 12.00, pok. 116 lub 120A
Inne terminy po uzgodnieniu mailowym.
URLOP 15.07 – 28.07.2024 r.
URLOP 19.08 – 01.09.2024 r.
 

Pełnomocnik ds. koordynacji dostępności filologii polskiego języka migowego i nauczania polskiego języka migowego
mgr MAŁGORZATA TALIPSKA
malgorzata.talipska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej
dr PIOTR KAJAK
p.kajak@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. promocji
dr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 
Pełnomocnik ds. rekrutacji na studia I i II stopnia
mgr ZUZANNA WASIAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. równości
dr ŁUKASZ WRÓBEL
l.wrobel@uw.edu.pl
 
SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI
dziekan.polon@uw.edu.pl
tel. 22 55 21 101
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8, pok. 116

MONIKA TELINGA
specjalista
obsługa sekretariatu Dziekana
administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki
inwentaryzacja
tel. 22 55 21 101
pok. 116
 

SEKRETARIAT KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8

mgr MARTA JAWOREK
starszy specjalista

marta.jaworek@uw.edu.pl
koordynator mobilności Wydziału Polonistyki
sekretarz Rady Dydaktycznej
pok. 122
tel. 22 55 20 659

mgr ZUZANNA WASIAK
specjalista

z.wasiak2@uw.edu.pl
pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji na studia I i II stopnia
sekretarz Rady Dydaktycznej
tel. 22 55 21 100
pok. 124

SEKCJA OBSŁUGI BADAŃ
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8

mgr MAŁGORZATA PAKULSKA
kierownik sekcji

m.pakulska@uw.edu.pl
obsługa grantów i badań naukowych, ewaluacja jednostki
tel. 22 55 20 534
pok. 124

mgr MAGDALENA PLISZKA
specjalista

magdalenapliszka@uw.edu.pl
obsługa grantów i badań naukowych
tel. 22 55 20 659
pok. 123

mgr DOMINIK WILCZEWSKI
starszy referent
dj.wilczewski@uw.edu.pl
obsługa grantów i badań naukowych
tel. 22 55 20 659
pok. 123
 

SEKCJA SPRAW PRACOWNICZYCH
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8

mgr SYLWIA STĘPNIAK
starszy specjalista

sj.stepniak@uw.edu.pl
tel 22 55 22 208
pok 102

mgr MILENA FALKOWSKA
starszy specjalista

falkowska@uw.edu.pl
zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach konkursu, awansu lub zmiany grupy
tel. 22 55 20 428
pok. 117

KATARZYNA KUCHARSKA
specjalista

kakuchar@uw.edu.pl
przewody doktorskie
tel. 22 55 20 428
pok. 117

SAMODZIELNA SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA
faktury.polon@uw.edu.pl
tel. 2) 55 21 105, 22 55 20 512
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8
pok. 118 i 119

mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
kierownik sekcji
pełnomocnik kwestora

k.janikowska@uw.edu.pl

BEATA SIEJKA
starszy specjalista

beata.siejka@uw.edu.pl

mgr ANNA SERNAWIT
starszy specjalista

anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej
ul. Oboźna 8

mgr ANDRZEJ BIŃKOWSKI
specjalista

a.binkowski4@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 208
pok. 102

 

SEKCJA TOKU STUDIÓW
filologia polska, logopedia, polski język migowy, sztuka pisania oraz filologia polska - studia zaoczne

Dyżury od poniedziałku do piątku (w środę zamknięte)
w godz. 10.00 – 15.00 w pok. 11 i 12, Gmach Polonistyki
(tel.: 22 55 20 696, 22 55 21 022).

filologia bałtycka
Dyżury od poniedziałku do piątku (w środę zamknięte)
w godz. 10.00 – 15.00 w pok. 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8.
(tel.:22 55-20 680)
Więcej informacji tutaj...

mgr inż. JOANNA BIŃKOWSKA
kierownik sekcji

j.a.binkowska@uw.edu.pl
tel.: 22 55-20 696
pok. 12

mgr MONIKA WESOŁOWSKA
starszy specjalista

monika.wesolowska@uw.edu.pl
tel.: 22 55-20 696
pok. 11

mgr JOLANTA PRZYGOCKA
starszy specjalista

j.d.przygocka@uw.edu.pl
tel.: 22 55-20 696
pok. 11

inż. KONRAD KOŚLA
starszy specjalista

konrad.kosla@uw.edu.pl
tel.:22 55-20 680
pok. 314

ANETA PIASEK
starszy specjalista

apiasek@uw.edu.pl
dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia
archiwum prac dyplomowych
tel.: 22 55 21 104
pok. 2
poniedziałek:. 12.00 – 15.00
wtorek, czwartek, piątek: godz. 9.00 – 12.00
środa – dzień pracy wewnętrznej
UWAGA! W dniu 11 lipca 2024 r.(czwartek) sekcja dyplomów będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MONIKA KRESA

monika.kresa@uw.edu.pl

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00 – 13.00, Gmach Polonistyki, pok. 28d
środa, godz. 13.30 – 14.30, Gmach Polonistyki, pok. 12 lub pok. 28d
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym)
godz. 10:00 - 11:00.
(zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna
mgr EWA KOZŁOWSKA
e.kozlowska@uw.edu.pl

Dyżur:
czwartek, godz. 10.30 – 13.30, pok. 9

SEKCJA GOSPODARCZA
sg.polon@uw.edu.pl
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 22 55 21 013, 22 55 21 012,

mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
kierownik administracyjny

kprzygocki@uw.edu.pl
tel. 22 55 21 013
pok. 01

GRZEGORZ PIEPRZYCKI
specjalista inżynieryjno-techniczny

grzegorz.pieprzycki@uw.edu.pl
administrator sieci
tel.: 22 55 21 012
pok. 010

JERZY KOPEĆ
specjalista inżynieryjno-techniczny

jurekk2@uw.edu.pl
tel.: 22 55 21 012
pok. 010

INNE

  • Rada Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
  • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498