UMOWY MIĘDZYUCZELNIANE ERASMUS+

WYMIANA STUDENTÓW, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

UWAGA! Pracownicy, studenci i doktoranci wszystkich jednostek Wydziału Polonistyki UW (w tym: Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum") mają prawo ubiegać się o wyjazd z dowolnej umowy podpisanej przez Wydział Polonistyki, bez względu na to, która jednostka koordynuje daną umowę.

 

Lista zawierająca pełne dane dotyczące poszczególnych umów (w tym nazwiska i adresy mailowe koordynatorów) dostępna tutaj [pdf]

 

Rok akademicki 2017/2018

Dla studentów – wyjazdy w r.ak. 2016/2017 i kwalifikacje na wyjazdy w r.ak. 2017/2018 [pdf]

Dla nauczycieli akademickich – wyjazdy dydaktyczne STA 2017/2018 [pdf]

Dla nienauczycieli – wyjazdy szkoleniowe STT 2017/2018 [pdf]

 

Rok akademicki 2016/2017

Dla studentów – wyjazdy w r.ak. 2016/2017 i kwalifikacje na wyjazdy w r.ak. 2017/2018 [pdf]

Dla nauczycieli akademickich – wyjazdy dydaktyczne STA 2016/2017 [pdf]

Dla nienauczycieli – wyjazdy szkoleniowe STT 2016/2017 [pdf]

 

Rok akademicki 2015/2016

Dla studentów – wyjazdy w r.ak. 2015/2016 i kwalifikacje na wyjazdy w r.ak. 2016/2017 [pdf]

Dla nauczycieli akademickich – wyjazdy dydaktyczne STA 2015/2016 [pdf]

Dla nienauczycieli – wyjazdy szkoleniowe STT 2015/2016 [pdf]