SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

 1. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, DZIENNE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LJ&kategoria=studia_1
 2. Filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej", DZIENNE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LKP&kategoria=studia_1
 3. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, DZIENNE RÓWNOLEGŁE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LJ-R&kategoria=
 4. Filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej", DZIENNE RÓWNOLEGŁE:
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LKP-R&kategoria=
 5. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, ZAOCZNE (NIESTACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ1-FP-LJ&kategoria=
 6. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, ZAOCZNE RÓWNOLEGŁE (NIESTACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ1-FP-LJ-R&kategoria
  =
 7. Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność: logopedia ogólna i kliniczna, DZIENNE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-LOG&kategoria=studia_1

 8. Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, DZIENNE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-LOG-LS&kategoria=studia_1

 9. Filologia bałtycka, specjalność: lituanistyka i lettonistyka, DZIENNE (STACJONARNE):
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLBA&kategoria=studia_1

   

  UWAGA!

  Wszystkie informacje związane z rekrutacją na studia na pozostałych prowadzonych przez Wydział Polonistyki kierunkach znajdują się:

  KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE: http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/

  FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE: http://www.ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia,78.html

  SLAWISTYKA: http://slawistyka.uw.edu.pl/rekrutacja-2.html

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzysty Tok Studiów,
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.