STUDIA DOKTORANCKIE

Studia III stopnia organizowane przez poszczególne Wydziały są wygaszaną formą kształcenia. Od r. ak. 2019/2020 osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora mogą podjąć kształcenie w wybranej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki

Dr hab. Anita Lorenc

e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Dyżur: środa godz. 10:30-11:30 - zdalnie meet.google.com/ifq-obkj-jkm (po uprzednim umówieniu i rezerwacji terminu)

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki

mgr Katarzyna Andrzejewska

e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl

Dyżur: wtorek, czwartek - 10:00 - 14:00

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 546

 

Procedura składania doktoratów

Przewody doktorskie otwarte przed 30.04.2019 (tzw. „stary tryb") prowadzone są przez Wydział Polonistyki. Szczegółowych informacji udziela pani Katarzyna Kucharska (e-mail:kakuchar@uw.edu.pl, tel. 225520428).

Przewody doktorskie otwarte po 30.04.2019 (tzw. „nowy tryb") prowadzone są przez Biuro Rad Naukowych.

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Polonistyki

  • Agata Koprowicz (przewodnicząca)
  • Beata Dul (wiceprzewodnicząca)  
  • Katarzyna Muszyńska (wiceprzewodnicząca)
  • Kacper Andrychowski (delegat do Rady Samorządu Doktorantów UW)

 

Dokumenty