STUDENCI I DOKTORANCI

Wydawnictwa studenckie

Teatr Polonistyki UW Milenius im. Eligiusza Szymanisa

Dane:

Cele:

Celem działalności Teatru Polonistyki jest przede wszystkim promocja twórczości studentów Wydziału poprzez realizację sceniczną ich utworów dramatycznych i poetyckich oraz popularyzowanie wartościowych dzieł twórców polskich i światowych.

Zachęcamy wszystkich teatralnych zapaleńców do skontaktowania się z nami!

Wystawione spektakle :

 • „M jak..." P. de Marivaux, reż. Philippe Chauvin
 • „Serenada" S. Mrożka, reż. Olga Mikulska, Jakub Sawicki
 • „Paradoks" kabaretu "Tubabuntu"

Historia:

Pomysł stworzenia teatru na Wydziale Polonistyki zrodził się podczas kilkuminutowej rozmowy śp. dra Eligiusza Szymanisa z jedną ze studentek 2. roku, Mileną Załęską. Jednocześnie podobną inicjatywę podjęła grupa studentów powiązanych z Teatrem Akademickim. Pod koniec 2009 roku postanowili połączyć siły i z biegiem czasu udało się stworzyć wspólną i spójną wizję Teatru, który przeszedł gruntowną reorganizację w każdym aspekcie swojej działalności i jest gotowy do nowych wyzwań!

Niezależnie od tego, co przychodzi do głowy zapalonym studentom, nikt nie zapomina i tym bardziej nie podważa idei, którą niedługo przed tragiczną śmiercią zaszczepił nam dr Szymanis. Dziś ma ona dla Teatru znaczenie nie tylko merytoryczne, ale również symboliczne: Sztuka musi być zrobiona z czegoś. Rzeźba jest z marmuru, obraz z farb na płótnie, muzyka z dźwięków, literatura z języka. Teatr jest z materii życia. Życie jest materiałem, z którego jest zrobione przedstawienie. (...) Nie od materiału zależy jednak efekt. Z najlepszego marmuru można wyrzeźbić koszmarek. Najważniejsze jest to, co chce się przekazać. To, że ktoś chce przekazywać, to za mało. Musi mieć coś ważnego do powiedzenia. Prawdziwy teatr (a takich mało) musi myśleć o tym, co da odbiorcom.

Teatr Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa tworzy spektakle oparte na uznanych i wybitnych dramatach polskich i zagranicznych. Realizuje również dramaty i teksty prozatorskie zaadaptowane lub napisane przez studentów polonistyki, przez co przyczynia się do propagowania twórczości początkujących dramaturgów i scenarzystów.

SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU:

Adrianna Karbowiak

Dyżur: poniedziałek, 13.00-14.00; czwartek, 13.30-14.30

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU:

Magdalena Krawczyk

Dyżur: środa, 9.15-11.15

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 1. Karolina Barzycka
  Dyżur: wtorek, 14.00-15.00
   
 2. Monika Lach
  Dyżur: wtorek, 11.30-12.30
   
 3. Agnieszka Muszyńska
  Dyżur: środa, 15.00-16.00
   
 4. Mateusz Wolny
  Dyżur: środa, 12.00-13.00
   
 5. Olga Wybodowska
  Dyżur: piątek, 12.00-13.00
   
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W POKOJU SAMORZĄDU NA POZIOMIE -1 (PRZY KAWIARENCE)

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE WYDZIAŁU:

1. Angelika Kulik
2. Konrad Stańczyk
3. Joanna Donefner
4. Izabela Nowicka
5. Natalia Kossakowska
6. Adrianna Karbowiak
7. Zuzanna Wasiak
8. Magdalena Krawczyk
9. Maja Machulak
10. Marta Rejer
11. Sylwia Sobiło
12. Olga Wybodowska
13. Dorota Błotnicka

PRZEDSTAWICIELE W PARLAMENCIE STUDENTÓW UW:

1. Marta Czekalska
2. Magdalena Sieg

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ:

1. Joanna Donefner
2. Magdalena Krawczyk
3. Zuzanna Wasiak
4. Kinga Możdżyńska
5. Adrianna Karbowiak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO:

1. Konrad Stańczyk
2. Gabriela Żebrowska
3. Izabela Nowicka

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W RADZIE INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ:

1. Angelika Kulik
2. Katarzyna Kłobus

KONTAKT DO ZSS WP UW:

 

KOŁA NAUKOWE

 • Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery"
 • Językoznawcze Koło Naukowe UW
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian
 • Koło Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki
 • Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Mickiewiczologiczne UW
 • Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego
 • Koło Naukowe Bałtystów
 • Koło naukowe „Colloquia ethica"
 • Koło Naukowe „Lingua Iuris"
 • Koło Naukowe Literatury Kobiet
 • Koło Naukowe Korespondencji Sztuk
 • Koło Naukowe „Kultura i Literatura Modernizmu"
 • Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW
 • Koło Edytorskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Naukowe Literatury XX Wieku
 • Koło Naukowe Slawistów UW
 • Koło Naukowe Witkacologiczne „Witkacodrom"
 • „ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego
  Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego. Reaktywowane w 2012 r. Koło zrzesza studentów polonistyki stacjonarnej i kolegium MISH. W r. akad. 2015/2016 spotkania koła odbywają się w niektóre poniedziałki, zwykle raz w miesiącu. Dotyczą wybranych zagadnień językoznawczych. Polegają na wygłoszeniu referatu przez prelegenta i dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem. Dotychczasowe spotkania koła dotyczyły szeroko pojętej kultury języka, czyli: teorii błędu językowego, różnorodnych aspektów normatywnego opracowywania tekstu, języków specjalistycznych, problemów translatoryki literackiej i użytkowej, a także technicznych aspektów przygotowywania tekstu do druku. Koło wydało także publikację studencko-doktorancką pt. Współczesność w języku (tom artykułów naukowych).

  Opiekun Koła: dr Jarosław Łachnik
  Prezes: Anna Olmińska, Sekretarz: Anna Mirkowska
 • Naukowe Koło Logopedyczne UW
  Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim utworzono w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL co roku zapewnia dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, lecz także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw
   .
 • Koło naukowe „Niewinni dziennikarze"
  Koło działa oficjalnie od 2010 r. przy Wydziale Polonistyki UW i realizuje swoją działalność jako portal internetowy niewinni-czarodzieje.pl. Pierwszym opiekunem naukowym była dr Maria Makaruk; redakcję stanowili wówczas: Łukasz Żurek (drugi redaktor naczelny), Tomek Gocławski (zastępca redaktora naczelnego), Artur Hellich (skarbnik), Matylda Skubikowska, Daniel Brzeszcz, Magdalena Pawłowska (pierwsza redaktor naczelna), Patrycja Rogacz, Monika Pianowska i Paweł T. Kulpiński. Obecnie redakcję tworzą Przemysław Batorski, Michał Czajkowski (redaktor naczelny), dr Artur Hellich, dr Tomasz Jedrzejewski (opiekun naukowy), Karolina Pakieła, Karolina Pastor, Izabela Sandomierska.

  Portal stanowi przestrzeń dyskusji o literaturze, sztuce, obyczajach, muzyce, filmie. Teksty utrzymane są w stylistyce eseistyczno-felietonowej.

  Oprócz działalności stricte tekstowej redaktorzy NC zorganizowali szereg paneli dyskusyjnych: „Młodzi o Dziadach", „Niepokolenie", spotkanie z autorami i redaktorami antologii „Poeci i poetki przekraczają granice". W ramach projektu "Literatura jest najważniejsza na świecie" przeprowadzono wywiady z osobami kultury (literaturoznawcy, teoretycy literatury, pisarze itp).
 • Studencki Klub Islandzki
 • Studenckie Koło Krytyki Medialnej UW
 • Studenckie Koło Kulturoznawcze
 • Teatr Polonistyki UW im. Eligiusz Szymanisa
 • Warszawskie Koło Leksykograficzne
 • Warszawskie Koło Norwidologiczne