STRUKTURA

Adres:
Instytut Literatury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 325, tel./faks (+48 22) 55 21 020
e-mail:ilp.polon@uw.edu.pl
www: www.ilp.uw.edu.pl
Instytut Literatury Polskiej (ILP)
 • dyrektor:
  prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Witold Sadowski, prof. UW
Adres:
Instytut Języka Polskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 021
e-mail: ijpuw@uw.edu.pl
www: www.ijp.uw.edu.pl
Instytut Języka Polskiego (IJP)
 • dyrektor:
  prof. dr hab. Mirosław Bańko
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Justyna Garczyńska
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 20 374
mail ips.polon@uw.edu.pl
www: www.ips.polon.uw.edu.pl
Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS)
 • dyrektor:
  dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 • z-ca dyrektora
  doc. dr Tomasz Wroczyński
 • z-ca dyrektora
  dr Marlena Kurowska
Adres:
Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 20 324,
55 22 604
faks (+48 22) 828 72 83
mail ikp.polon@uw.edu.pl
www: www.ikp.uw.edu.pl
Instytut Kultury Polskiej (IKP)
 • dyrektor:
  dr hab. Iwona Kurz
 • z-ca dyrektora
  dr hab. Agnieszka Karpowicz
 • z-ca dyrektora
  dr Dorota Sosnowska
Adres:
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+ 48 22) 552 05 46,
552 03 11

faks (+48 22) 552 15 22
e-mail: slavist@uw.edu.pl
www: www.iszip.uw.edu.pl
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP)
 • dyrektor:
    dr hab. Patrycjusz Pająk
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Robert Kulmiński
 • z-ca dyrektora:
  dr Sylwia Siedlecka
Adres:
Krakowskie Przedmieście 1
00 - 927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 552 29 03
mail ifk@uw.edu.pl
www: www.ifk.uw.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej (IFK)
 • dyrektor:
  prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 • z-ca dyrektora
  dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 • z-ca dyrektora
  mgr Monika Mikuła
Adres:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 533
tel./faks (+48 22) 55 21 555
e-mail:polonicum@uw.edu.pl
www: www.polonicum.uw.edu.pl
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
 • dyrektor:
    dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
 • z-ca dyrektora:
    dr Piotr Kajak
   
Adres:
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55-20-869
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
www: www.kjoib.uw.edu.pl
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
 • kierownik:
  prof. dr hab. Romuald Huszcza


Zakłady i pracownie Instytutu Literatury Polskiej

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych
Kierownik: prof. dr hab. Roman Krzywy
Zakład Literatury Romantyzmu
Kierownik: dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku
Kierownik: kierownik dr hab. Urszula Kowalczuk
Zakład Literatury XX i XXI wieku
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ulicka
Zakład Komparatystyki
Kierownik: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
Kierownik: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Gosk
Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych
Kierownik: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku
Kierownik: prof. dr hab. Roman Krzywy
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej (Oświecenie - XX wiek)
Kierownik: dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
Pracownia Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową
Kierownik: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Paczoska

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939   
kierownik: prof. dr hab. Maria Olszewska


Zakłady i pracownie Instytutu Języka Polskiego

Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Waszak
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
Kierownik: dr hab. Wanda Decyk-Zieba, prof. UW
Zakład Językoznawstwa Komputerowego
Kierownik: dr Dorota Kopcińska
Zakład Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii
Kierownik: dr hab. Dorota Zdunkiewicz - Jedynak, prof. UW
Pracownia Języka Cypriana Norwida
Kierownik: dr Tomasz Korpysz

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay
Internetowa Poradnia Językowa e-mail: poradnia@uw.edu.pl

Zakłady Instytutu Kultury Polskiej

Zakład Antropologii Słowa
Kierowniczka: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
Zakład Historii Kultury
Kierownik: dr Justyna Kowalska-Leder
Zakład Kultury Współczesnej
Kierownik: dr Włodzimierz Pessel
Zakład Teatru i Widowisk
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
Kierowniczka: dr hab. Wojciech Michera


Pracownia Studiów Miejskich
Kierownik: dr Igor Piotrowski
Zespół Animacji Kultury
Kierownik: dr Zofia Dworakowska
 

Zakłady i pracownie Instytutu Polonistyki Stosowanej

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik: dr hab. Magdalena Trysińska
Zakład Logopedii i Emisji Głosu
Kierownik: dr hab. Marzena Stępień
Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik: dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
Zakład Retoryki i Mediów
Kierownik: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki
Kierownik: prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu
Kierownik: dr Magdalena Trysińska
Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
Kierownik: dr hab. Zofia Zaron, prof. UW

Zakłady Instytutu Filologii Klasycznej

Zakład Literatur i Języków Klasycznych
Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Szymański
Zakład Studiów nad Renesansem
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
Kierownik: dr Magdalena Popiołek

Zakłady Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich
Kierownik: dr Milena Hebal-Jezierska
Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich
Kierownik: dr hab. Magdalena Bogusławska

Pracownie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"

Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
Kierownik: dr hab. Piotr Garncarek

Pracownie Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

Zakład Bałtystyki
Kierownik: dr Joanna Tabor
Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej
Kierownik: prof. dr hab. Romuald Huszcza
Pracownia Lingwistyki Migowej
Kierownik: dr Paweł Rutkowski
Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych
Kierownik: dr Monika Michaliszyn

 

Biblioteka im. Wacława Borowego
 

Biblioteka im. Wacława Borowego
Kierownik: mgr Maria Franke