STRUKTURA

Adres:
Instytut Literatury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 325, tel./faks (+48 22) 55 21 020
e-mail:ilp.polon@uw.edu.pl
www: www.ilp.uw.edu.pl
Instytut Literatury Polskiej (ILP)
 • dyrektor:
  prof. dr hab. Witold Sadowski
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Dawid Maria Osiński
Adres:
Instytut Języka Polskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 021
e-mail: ijpuw@uw.edu.pl
www: www.ijp.uw.edu.pl
Instytut Języka Polskiego (IJP)
 • dyrektor:
  dr hab. Magdalena Zawisławska
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Iwona Burkacka
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 20 374
mail ips.polon@uw.edu.pl
www: www.ips.polon.uw.edu.pl
Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS)
 • dyrektor:
  dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 • z-ca dyrektora
  prof. dr hab. Sławomir Buryła
 • z-ca dyrektora
  dr hab. Magdalena Trysińska
Adres:
Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 20 324,
55 22 604
faks (+48 22) 828 72 83
mail ikp.polon@uw.edu.pl
www: www.ikp.uw.edu.pl
Instytut Kultury Polskiej (IKP)
 • dyrektor:
  dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
 • z-ca dyrektora
  dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Dróździel
Adres:
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+ 48 22) 552 05 46,
552 03 11

faks (+48 22) 552 15 22
e-mail: slavist@uw.edu.pl
www: www.iszip.uw.edu.pl
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP)
 • dyrektor:
    dr hab. Patrycjusz Pająk
 • z-ca dyrektora:
  dr hab. Robert Kulmiński
Adres:
Krakowskie Przedmieście 1
00 - 927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 552 29 03
mail ifk@uw.edu.pl
www: www.ifk.uw.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej (IFK)
 • dyrektor:
  prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek
 • z-ca dyrektora
  dr hab. Jan Kwapisz
Adres:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 533
tel./faks (+48 22) 55 21 555
e-mail:polonicum@uw.edu.pl
www: www.polonicum.uw.edu.pl
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
 • dyrektor:
    prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • z-ca dyrektora:
    dr Piotr Kajak
 • z-ca dyrektora:
    dr Justyna Zych
   
Adres:
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55-20-869
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
www: www.kjoib.uw.edu.pl
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
 • kierownik:
  prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz


Zakłady i pracownie Instytutu Literatury Polskiej

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych
Kierownik: prof. dr hab. Roman Krzywy
Zakład Literatury Romantyzmu
Kierownik: dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku
Kierownik: kierownik dr hab. Urszula Kowalczuk
Zakład Literatury XX i XXI wieku
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Wójcik
Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ulicka
Zakład Komparatystyki
Kierownik: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Gosk
Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych
Kierownik: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku
Kierownik: prof. dr hab. Roman Krzywy
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej (Oświecenie - XX wiek)
Kierownik: dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości
Kierownik: dr hab. Alina Molisak
Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Kierownik: dr Weronika Kostecka
Pracownia Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Paczoska

Pracownia Historii Dramatu 1795-1939   
kierownik: dr hab. Karol Samsel

Pracownia Poetyki Wiersza
Kierownik: dr hab. Witold Sadowski, prof. UW


Zakłady i pracownie Instytutu Języka Polskiego

Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
Kierownik: dr Marta Chojnacka-Kuraś

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
Kierownik: dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz

Zakład Językoznawstwa Komputerowego
Kierownik: dr Marcin Będkowski

Zakład Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii
Kierownik: dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz.

Pracownia Języka Cypriana Norwida
Kierownik: dr Tomasz Korpysz

Internetowa Poradnia Językowa
e-mail: poradnia@uw.edu.pl

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay
 

Zakłady Instytutu Kultury Polskiej

Zakład Antropologii Słowa
Kierowniczka: dr hab. Marta Rakoczy

Zakład Historii Kultury
Kierowniczka: dr hab. Justyna Kowalska-Leder

Zakład Kultury Współczesnej
Kierownik: dr hab. Roman Chymkowski

Zakład Teatru i Widowisk
Kierowniczka: dr hab. Agata Chałupnik

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
Kierowniczka: dr Matylda Szewczyk

Pracownia Studiów Miejskich
Kierownik: dr hab. Igor Piotrowski

Zespół Animacji Kultury
Kierowniczka: dr Zofia Dworakowska

Zakłady i pracownie Instytutu Polonistyki Stosowanej

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik: dr Michał Friedrich

Zakład Logopedii i Emisji Głosu
Kierownik: dr hab. Olga Jauer-Niworowska

Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Kierownik: dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.

Zakład Retoryki i Mediów
Kierownik: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.

Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
Kierownik: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki
Kierownik: dr Agnieszka Szurek

Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
Kierownik: dr Tomasz Karpowicz

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
Kierownik: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Kierownik: dr hab. Magdalena Trysińska

Pracownia Obserwatorium etyki słowa
Kierownik: dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.

Pracownia Dziejów Polonistyki Warszawskiej
Kierownik: dr Dariusz Dziurzyński

Pracownia Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko
Kierownik: dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.

Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

Pracownia Dokumentacji Życia Literackiego i Edytorstwa Tekstów Poromantycznych
Kierownik: dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.

Pracownia Retoryki Stosowanej
Kierownik: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.

Zakłady Instytutu Filologii Klasycznej

Zakład Literatur i Języków Klasycznych
Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Zakład Studiów nad Renesansem
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
Kierownik: dr Magdalena Zawadzka

Zakłady Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich
Kierownik: dr Milena Hebal-Jezierska

Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich
Kierownik: dr hab. Magdalena Bogusławska

Pracownie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"

Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"
Kierownik: dr Piotr Kajak

Pracownie Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki

Zakład Bałtystyki
Kierownik: dr Joanna Tabor

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Migowego
Kierownik: dr hab. Paweł Rutkowski

Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej
Kierownik: prof. dr hab. Romuald Huszcza

Pracownia Lingwistyki Migowej
Kierownik: dr hab. Paweł Rutkowski

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych
Kierownik: dr Monika Michaliszyn

Biblioteka im. Wacława Borowego
 

Biblioteka im. Wacława Borowego
Kierownik: mgr Maria Franke