SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Rada Samorządu Studentów

 1. Zuzanna Chruścikowska – przewodnicząca
 2. Laura Stepaniak – wiceprzewodnicząca
 3. Alicja Jakubowska
 4. Katarzyna Potaczek
 5. Rozalia Saramonowicz
 6. Małgorzata Sekuła
 7. Kinga Stańczak
 8. Barbara Tarnówka-Bałabuch

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

 1. Olga Adamska
 2. Zuzanna Błaszczak
 3. Zuzanna Grabowska
 4. Alicja Jakubowska
 5. Katarzyna Potaczek
 6. Laura Stepaniak

Parlament Studentów UW

 1. Zuzanna Kania
 2. Laura Stepaniak

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

 1. Zuzanna Błaszczak
 2. Maja Brysiak
 3. Zuzanna Chruścikowska
 4. Zofia Kręc
 5. Hanna Maliszewska
 6. Małgorzata Sekuła
 7. Paulina Zarosińska

Kontakt: