SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rada Samorządu Studentów

 1. Zuzanna Chruścikowska - przewodnicząca
 2. Laura Stepaniak - wiceprzewodnicząca
 3. Olga Adamska
 4. Martyna Cieślik
 5. Przemko Godlewski
 6. Zuzanna Kania
 7. Rozalia Saramonowicz
 8. Małgorzata Sekuła
 9. Julia Włodarska
 10. Kacper Wójcik

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

 1. Olga Adamska
 2. Aleksandra Brzyska
 3. Justyna Jaworska
 4. Katarzyna Potaczek
 5. Julia Świerczyńska
 6. Barbara Tarnówka-Bałabuch
 7. Julia Włodarska

Parlament Studentów UW

 1. Natasza Husiatyńska
 2. Zuzanna Chruścikowska

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

 1. Julia Antosiewicz
 2. Zuzanna Chruścikowska
 3. Hanna Maliszewska
 4. Kinga Stanaszek
 5. Barbara Tarnówka-Bałabuch

Kontakt: