RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 9.04.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

 1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:
 1. dr. hab. Cyprianowi Mielczarskiemu, prof. ucz.
 2. dr. hab. Witoldowi Sadowskiemu, prof. ucz.

II. HABILITACJE

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
 1. dr. Jana Kozłowskiego
 2. dr. Jana Kwapisza
 3. dr. Igora Piotrowskiego
 4. dr Ewy Wolańskiej

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:

1.1 mgr Aleksandrze Berkiecie (+ wyróżnienie)
1.2 mgr. Marcinowi Boguckiemu
1.3 mgr. Grzegorzowi Grabskiemu
1.4 mgr Emilii Kolinko (+ wyróżnienie)
1.5 mgr Joannie Kozioł (+ wyróżnienie)
1.6 mgr Marii Kuc (+ wyróżnienie)
1.7 mgr Aleksandrze Potockiej-Woźniak
1.8 mgr Agnieszce Wiltos (+ wyróżnienie)
1.9 mgr. Janowi Zdunikowi

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

2.1 mgr Katarzyny Dźwigały
2.2 mgr Heleny Markowskiej-Fulary

 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Mycyka.
 2. Modyfikacja tematu rozprawy i powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Skowery.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:

5.1 mgr Dagmary Banasiak
5.2 mgr Leny Biedroń
5.3 mgr Samanty Busiło
5.4 mgr. Viacheslava Cherneva
5.5 mgr Aleksandry Ciechomskiej
5.6 mgr. Mariusza Czecha
5.7 mgr Kamili Dembińskiej
5.8 mgr Pauliny Domagalskiej
5.9 mgr Anny Gańko
5.10 mgr. Marka Golonki
5.11 mgr Pauli Grzeszczuk
5.12 mgr Agaty Grzybowskiej
5.13 mgr Agnieszki Jakubik
5.14 mgr. Zbigniewa Jazienickiego
5.15 mgr Anny Kijoch
5.16 mgr. Piotra Klonowskiego
5.17 mgr Aleksandry Kmity
5.18 mgr Natalie Kosch
5.19 mgr Anny Krawczak
5.20 mgr Magdaleny Krzyżanowskiej
5.21 mgr Anny Kujawskiej-Kot
5.22 mgr. Manoja Kumara
5.23 mgr Klaudii Łachacz
5.24 mgr Marii Penciny
5.25 mgr Karoliny Sindrewicz
5.26 mgr. Joachima Snocha
5.27 mgr Marty Sobocińskiej
5.28 mgr. Pawła Szczapa
5.29 mgr. Jana Szpilki
5.30 mgr Bozheny Taran
5.31 mgr Marty Trojanowskiej
5.32 mgr. Alberta Walczaka
5.33 mgr Karoliny Wróbel-Bardzik
5.34 mgr Magdaleny Zaród
5.35 mgr Hanny Żbikowskiej

CZĘŚĆ II godz. 18.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 marca 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie Komisji Konkursowej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie Komisji Konkursowej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW, powołanie Komisji Konkursowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu ma czas nieokreślony dr Elżbiety Kaczmarskiej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia Pracowni Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego, powołanie kierownika.
 11. Sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014