RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 30 kwietnia 2019 r. (termin dodatkowy)

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 30.04.2019 R. (TERMIN DODATKOWY)

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
 1. dr Justyny Kowalskiej-Leder
 2. dr. Włodzimierza Pessela

II. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Annie Dąbkowskiej
  2. mgr Katarzynie Małgowskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Emilii Danowskiej-Florczyk
  2. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
  3. mgr Beaty Górskiej-Szkop
  4. mgr. Pawła Jaskulskiego
  5. mgr Agnieszki Ochenkowskiej
  6. mgr Marty Rogowskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Magdy Ciereszko
  2. mgr Barbary Klimek
  3. mgr Anny Perzyńskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
  1. mgr. Kacpra Andrychowskiego
  2. mgr Maryii Anufryjevy
  3. mgr Ewy Balickiej-Szcześniak
  4. mgr Katarzyny Borkowskiej
  5. mgr Adriany Brendy-Mańkowskiej
  6. mgr Natalii Breyvo
  7. mgr. Pawła Brudzyńskiego
  8. mgr Marii Ciostek
  9. mgr Pauliny Faliszewskiej
  10. mgr Małgorzaty Glinickiej
  11. mgr Agnieszki Jastrzębskiej
  12. mgr Pauli Kiczek
  13. mgr Kai Kiełpińskiej
  14. mgr. Aleksandra Kmaka
  15. mgr Dominiki Kosteckiej
  16. mgr Sary Manasterskiej
  17. mgr. Kenjiego Miury
  18. mgr Marty Niewieczerzał
  19. mgr. Huberta Olborskiego
  20. mgr Katarzyny Osior-Szot
  21. mgr Magdaleny Pliszki
  22. mgr. Andreia Rasinskiego
  23. mgr Urszuli Sieczkowskiej
  24. mgr. Tomasza Sobańskiego
  25. mgr Yelizavety Startsavy
  26. mgr Kamili Sujkowskiej
  27. mgr Magdaleny Supeł
  28. mgr. Janusza Szablewskiego
  29. mgr. Olgierda Uziembły
  30. mgr. Grzegorza Waśniewskiego
  31. mgr. Bogusława Zagórskiego
  32. mgr Marii Żaboklickiej

III. Sprawy bieżące Wydziału.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014