RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 11.12.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1.Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora:

 1. dr. hab. Michałowi Kuziakowi, prof. UW
 2. dr hab. Ewie Szczęsnej, prof. UW
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Igorowi Barkowskiemu
  2. mgr Sylwii Chutnik
  3. mgr Annie Wajdzie
  4. mgr Agacie Zborowskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bukowieckiego.
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Anny Dąbkowskiej
  2. mgr Marty Rogowskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
  1. mgr Heleny Balcerek
  2. mgr Weroniki Szulik
 5. Powołanie nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Grabskiego.
 6. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Kruk.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13 listopada 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawy bieżące Wydziału.
 4. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014