RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Józefowi Porayskiemu-Pomście, prof. UW.

2. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW.

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

a) dr. Tomaszowi Derlatce
b) dr Magdalenie Trysińskiej

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Beaty Spieralskiej-Kasprzyk.

 

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Elżbiecie Sadowskiej
  2. mgr Natalii Shumlianskiej
  3. mgr Ewie Stusińskiej (+wyróżnienie)
  4. mgr Aleksandrze Wąsowicz-Peinado
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Anny Lewenstam
  2. mgr Magdy Nabiałek
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej
  2. mgr Doroty Dobrzyńskiej
  3. mgr Moniki Drożdżewicz
  4. mgr Aleksandry Geller
  5. mgr. Macieja Jaworskiego
  6. mgr. Mateusza Seroki
  7. mgr Anny Talar
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Marcina Boguckiego
  2. mgr Katarzyny Bożeńskiej
  3. mgr Marty Bukowieckiej
  4. mgr. Valeriy'a Butevych'a
  5. mgr Małgorzaty Glinickiej
  6. mgr Aleksandry Grąbkowskiej
  7. mgr. Jakuba Jakubaszka
  8. mgr Ady Łobożewicz
  9. mgr Agnieszki Pajączkowskiej
  10. mgr. Jacka Pająka
  11. mgr Edyty Pętkowskiej
  12. mgr Karoliny Pożogi
  13. mgr. Adama Repuchy
  14. mgr Katarzyny Westermark
  15. mgr Clary Zgoła
 5. Potwierdzenie składu Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Asuki Matsumoto.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10 maja 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawa konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów dorobku naukowego do przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Ewy Szczęsnej, prof. UW w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty Roszko na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Anity Lorenc na stanowisku adiunkta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor na stanowisku adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Adeli Kobelskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Leszczyńskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego w ramach projektu NCN „Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy" w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej:
  1. dr Magdaleny Kowalskiej
  2. dr Magdaleny Kubas
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Lew na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Konrada Nicińskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Beaty Gładowskiej na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum":
  1. dr Magdaleny Stasieczek-Górnej
  2. dr Aleksandry Święckiej
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Mireli Šavrljugi na stanowisku lektora w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 15. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 16. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 17. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014