RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2016-2020 Rada Wydziau liczy 74 osób i ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2018/2019

Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2019 r.
Posiedzenie w dniu 12 marca 2019 r.
Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 14 maja 2019 r.
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Aliny Molisak.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Annie Lewenstam
  2. mgr Katarzynie Wojewódzkiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej
  2. mgr Moniki Kowalczyk
  3. mgr Weroniki Plińskiej
  4. mgr. Mateusza Seroki
  5. mgr Agnieszki Sosnowskiej
  6. mgr Karoliny Wierel

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 listopada 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz powołanie komisji konkursowej.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 4. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na rok akademicki 2017/2018.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji pisma Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej przy Wydziale Polonistyki UW.
 6. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014