RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 17.4.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1.Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Grzegorzowi Iglińskiemu, prof. UWM

 1. HABILITACJE
 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

                 a) dr Ewie Rudnickiej

                 b) dr Zuzannie Grębeckiej

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Ady Łobożewicz
  2. mgr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Marzeny Szugiero
  2. mgr Katarzyny Westermark
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Katarzyny Dźwigały
  2. mgr Eweliny Rąbkowskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 20 marca 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Zmiany w składzie Komisji Dydaktycznej Wydziału Polonistyki w kadencji 2016-2020.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Witolda Sadowskiego w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Ewy Szczęsnej, prof. UW, w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Romana Krzywego, prof. UW, w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW, w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Ignacego Dolińskiego na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Magdy Schromovej na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej, powołanie eksperta.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej, powołanie eksperta.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej, powołanie eksperta.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej, powołanie eksperta.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Pani Tijany Vuković.
 14. Korekta programu studiów II stopnia na kierunku slawistyka.
 15. Zmiana jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe „Polski Język Migowy" i korekta programu studiów.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji czasopisma Dzieciństwo. Literatura i Kultura.
 17. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 18. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014