RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 22.06.2021

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11 maja 2021 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata na członka Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej w kadencji 2020-2024.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony Burkackiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Sykurskiej-Derwojed na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabeli Winiarskiej-Górskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Zawisławskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Bogusławskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Trysińskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina Napiórkowskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na bas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr. hab. Roberta Kulmińskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Katarzyny Dróżdż-Łuszczyk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Natalii Siudzińskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Urszuli Kowalczuk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Joanny Królak w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jana Zdunika na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Marka Śmietany na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 19. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-1/2021)
 20. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej (WPL-1210-6/2021)
 21. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-9/2021)
 22. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-8/2021)
 23. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-11/2021)
 24. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-12/2021)
 25. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-7/2021)
 26. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki. (WPL-1210-10/2021)
 27. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Małgorzaty Talipskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 28. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Alicji Orłowskiej na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 29. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Krzyżanowskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 30. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Wojciecha Kordyzona na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej.
 31. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Renaty Świderskiej-Noworyty na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 32. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 33. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na dwa stanowiska starszych asystentów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 34. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku Dyrekcji Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" o likwidację biblioteki Centrum.
 35. Zmiana w składzie Redakcji „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo.
 36. Sprawy bieżące Wydziału.
 37. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informuję, że nie wszystkie materiały zostały zamieszczone na dysku google, ze względu na późne posiedzenia komisji. Materiały te zostaną uzupełnione przed terminem posiedzenia Rady Wydziału. 

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014