RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 2.02.2021

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 stycznia 2021r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze  Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 6. Wyniki konkursu na dwa stanowiska lektorów w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 2/3 etatu na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze  Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. Marcina Będkowskiego w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora na czas nieokreślony w grupie pracowników dydaktycznych dr Danieli Pelčakovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Moniki Jabłońskiej na stanowisku starszego asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Gramatyki, Pragmatyki i Semantyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Mateusza Adamczyka na stanowisku asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Dagmary Banasiak na stanowisku asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Gramatyki, Pragmatyki i Semantyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Aleksandry Żurek-Huszcz na stanowisku asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Jana Laskowskiego na stanowisku lektora na czas określony w grupie pracowników dydaktycznych wymiarze połowy etatu w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej, oraz w sprawie powołania powołanie Komisji Konkursowej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej, oraz w sprawie powołania dwóch Komisji Konkursowych.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni „Laboratorium Efektywnej Komunikacji" w Instytucie Języka Polskiego.
 20. Sprawy bieżące Wydziału.
 21. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014