RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 13 października 2020 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 13.10.2020 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 lipca 2020 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów na kadencję 2020-2024.
 4. Powołanie stałych komisji Rady Wydziału w kadencji 2020-2024:
  1. Komisja Biblioteczna
  2. Komisja Socjalna
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora ze statusem profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania dr hab. Anity Lorenc na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki w kadencji 2020-2024.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr hab. Anity Lorenc  na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr hab. Marzeny Stępień  na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy  na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr hab. Katarzyny Kłosińskiej  na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr. Piotra Lehra-Spławińskiego  na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska lektorów w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w wymiarze 2/3 etatu każde w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony dr Magdaleny Dunaj w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony mgr Małgorzaty Talipskiej w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony mgr Alicji Orłowskiej w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony dr Viery Luptákovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony mgr Gordany Kešiny  w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Zmiany w składzie redakcji rocznika „Zeszyty Łużyckie".
 25. Zmiany w składzie redakcji czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura"
 26. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem.
 27. Sprawy bieżące Wydziału.
 28. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014