RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 11 maja 2021 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 11 maja 2021 r. o godz.  16.30 

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 4 maja 2021 r.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Ze względów organizacyjnych materiały do poszczególnych punktów programu zostaną udostępniane stopniowo w dniach od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r., do godz. 21.00.

3. W dniu 4.05.2021 r. do godziny 20.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim").

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach od 4.05.2021 r., od  godz. 14.00, do 7.05.2021 r. włącznie.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Dnia 10 maja 2021 r., do godziny 20.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 13 maja 2021 r. włącznie. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 14 maja 2021 r.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

                                                                                      DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

PORZĄDEK POSIEDZENIA 11.05.2021

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13 kwietnia 2021 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Cypriana Mielczarskiego na stanowisku profesora na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Będkowskiego na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie  Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Danieli Pelčakovej na stanowisku lektora na czas nieokreślony w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Języków  i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 6. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 8. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas  nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej , oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 11. Sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014