RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

« Back

Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 21.6.2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 26 kwietnia 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-3/2022).
 4. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej (WPL-1210-4/2022).
 5. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-5/2022).
 6. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego  w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-6/2022).
 7. Wyniki konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej
  (WPL-1210-7/2022).
 8. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku  w Instytucie Literatury Polskiej  (WPL-1210-9/2022).
 9. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-10/2022).
 10. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej (WPL-1210-11/2022).
 11. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na ½ etatu na czas określony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego (WPL-1210-12/2022).
 12. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na ½ etatu na czas określony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego
  (WPL-1210-13/2022).
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Sutkowskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marka Prejsa na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego dr Jasminy Šuler-Galos na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnienia mgr Karoliny Wróbel-Bardzik, zatrudnionej w wymiarze ½ etatu na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 19. Zmiany w składzie redakcji czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo".
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliowania czasopisma „Poradnik Językowy" przy Wydziale Polonistyki.
 21. Sprawy bieżące Wydziału.
 22. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014