RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

« Back

Posiedzenie w dniu 19 października 2021 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 19.10.2021 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 7 września 2021 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Dróżdż-Łuszczyk na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli Kowalczuk na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta Kulmińskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Natalii Siudzińskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Królak na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Sadzika na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Zmiany w redakcji czasopisma „Tekstualia. Palimpsesty Artystyczne Naukowe".
 13. Sprawy bieżące Wydziału.
 14. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014