RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

« Back

Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 18.1.2022 r.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23 listopada 2021 r.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Instytucie Języka Polskiego w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Instytucie Języka Polskiego w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Angeliki Kosieradzkiej w trybie awansu na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich.
  6. Sprawy bieżące Wydziału.
  7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014