RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 5 września 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 5.09.2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 20 czerwca 2023 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-4/2023).
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-5/2023).
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana Kwapisza na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Żanety Nalewajk-Tureckiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Jasminy Šuler-Galos na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Lujzy Urbancovej na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Any Marković na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Krysy na stanowisku lektora w wymiarze ¾ etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Sadzika na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 12. Sprawy bieżące Wydziału.
 13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014