RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 20.06.2023 r.

 

1.      Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 16 maja 2023 r.

2.      Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.

3.      Wyniki konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki (WPL-1210-1/2023).

4.      Opinia w sprawie zatrudnienia mgr Anny Butkiewicz na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

5.      Opinia w sprawie zatrudnienia dr Pawła Brudzyńskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

6.      Opinia w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Brudzyńskiego na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

7.      Opinia w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Dunaj na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

8.      Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Krysy na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

9.    Opinia w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Żurek-Huszcz na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.

10.  Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Justyny Garczyńskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.

11.  Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr  hab. Moniki Kresy na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.

12.  Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

13.  Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jerzego Molasa na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.

14.  Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Ireny Aleksy na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

15.  Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Agaty Koprowicz na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.

16.  Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Ctirada Sedláka na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.

17.  Opinia Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2024-2028.

18.  Sprawy bieżące Wydziału.

19.  Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014