RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 18 października 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 18.10.2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 6 września 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Studiów nad Renesansem (WPL-1210-18/2022) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych (WPL-1210-19/2022) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych (WPL-1210-20/2022)  oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Jasminy Šuler-Galos na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Marty Rakoczy na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Marty Zimniak-Hałajko na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014