RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 18 lutego 2020 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 18.02.2020 R.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

CZĘŚĆ I.

Dyskusja na temat miejsca i perspektyw rozwoju nauk humanistycznych i Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zaproszeni goście:

( godz. 16.30) Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW

( godz. 17.30) Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Prorektor UW.

CZĘŚĆ II.  TYTUŁY NAUKOWE

  1. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Cyprianowi Mielczarskiemu

CZĘŚĆ III.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 stycznia 2020 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębali na stanowisku profesora uczelni w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  4. Powołanie Komisji w sprawie awansu wewnętrznego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr Katarzyny Pietruczuk na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języków i Literatur Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  5. Powołanie Komisji w sprawie awansu wewnętrznego w grupie pracowników dydaktycznych dr Magdaleny Zawadzkiej na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  6. Sprawy bieżące Wydziału.
  7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014