RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 15 października 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 15.10.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
 1. dr. Jacka Pająka
 2. mgr Anny Perzyńskiej
 3. mgr. Macieja Skowery
 4. mgr. Bogusława Zagórskiego
 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Łukaszewicz.
 2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Fortuny.

CZĘŚĆ II godz. 16.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 26 września 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
 4. Sprawy bieżące Wydziału.
 5. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014