RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 14.01.2020 R.

CZĘŚĆ I, godz. 16.00.

  1. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
  2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10 grudnia 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  3. Dyskusja na temat możliwości komercjalizacji wyników badań w naukach humanistycznych.
  4. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  5. Opinia w sprawie Regulaminu Wydziału Polonistyki (wersja po uwagach władz rektorskich).
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatów do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracowników uczelni.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Wróbel-Bardzik na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  8. Sprawy bieżące Wydziału.
  9. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014