RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

« Back

Posiedzenie w dniu 5 września 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 5.9.2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 5 września 2023 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM" (WPL-1210-6/2023).
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Justyny Garczyńskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana Kozłowskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Moniki Kresy na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Litwinowicz-Droździel na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Molisak na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Dawida Marii Osińskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza Pessela na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Iliany Genew-Puhalewej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Patrycjusza Pająka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Ewy Wolańskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany składu komisji kwalifikacyjnej ds. awansu dr. hab. Piotra Garncarka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM".
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury awansu wewnętrznego dr Magdaleny Stasieczek-Górnej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM" oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury awansu wewnętrznego dr Aleksandry Święckiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM" oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Sprawy bieżące Wydziału.
 20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014